Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Pacijenti koji duže od mesec čekaju na specijalističke preglede, za koje nije propisano utvrđivanje lista čekanja, imaju pravo na pregled kod privatnika i refundaciju od RFZO. Ukoliko zdravstvena ustanova odbije da izda potvrdu da uslugu ne može da pruži u roku od 30 dana, osigurano lice može da se obrati Zaštitniku prava osiguranog lica u zdravstvenoj ustanovi, kako bi se pregled obavio u zakonskom roku. Ukoliko to nije moguće, Zašitinik prava osiguranih lica će dostaviti pisani odgovor RFZO koji se smatra dokazom, umesto potvrde zdravstvene ustanove, o razlozima zbog kojih osigurano lice nije primljeno na pregled


Pacijenti kojima nije omogućeno da dijagnostički pregled obave u državnim zdravstvenim ustanovama u zakonskom roku od mesec dana, teško mogu da nadoknade novac koji za tu uslugu daju nekoj privatnoj ustanovi.

Iako im Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon) to omogućava, u praksi je teško da od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje refundiraju troškove koje su imali, pre svega jer državne zdravstvene ustanove nerado izdaju potvrde da nisu mogle da prime pacijenta u zakonskom roku.

Takva državna ustanova, naime, dobija manje novca od RFZO, taman toliko koliko je pacijent morao da plati privatnoj zdravstvenoj ustanovi.

Predsednica Udruženja građana "Roditelj", Dragana Soćanin, kaže da su iskustva žena koje su se njima obraćale različita i da su najviše poteškoća imale da ostvare prava vezana za reproduktivno zdravlje.

"Ukoliko ne radi ultrazvuk u domu zdravlja žene su dobijale uput da na ultrazvuk dojke idu u neku drugu zdravstvenu ustanovu, recimo Medicinski, Stomatološki fakultet, da ne bi otišle privatno i da ne bi moralo da se refundira", navodi Soćanin.

U manjim sredinama pacijente zbog kvara ultrazvuka, rendgena, nedostatka reagenasa za laboratorijske analize, upućuju najčešće u neku drugu, takođe državnu zdravstvenu ustanovu, ali često udaljenu i po 40, 50 kilometara, bez obzira što takva usluga može da se uradi kod privatnika koji je na nekoliko koraka od doma zdravlja.

Soćaninova kaže da zbog toga mnogi pacijenti na kraju odustanu od refundacije i pregled obave kod privatnika o svom trošku.

Dešava se i to, nastavlja ona, da kada žene nazovu da zakažu ginekološki pregled sestra odmah pita - zbog čega zakazujete pregled, da li je u pitanju redovan ginekološki pregled ili dijagnostika.

Kako kaže, ne bi trebalo takva trijaža da se radi telefonom, a ustanove to rade, jer se ne izdaje potvrda za refundaciju troškova ukoliko se čeka duže od 30 dana za redovan ginekološki pregled.

"Mi insistiramo da se takva pitanja ne postavljaju. Žena u reproduktivnom periodu ima pravo da ide na redovne ginekološke pregleda i da joj se zakaže u roku od 30 dana, a ako ne može u državnoj ustanovi onda kod privatnog ginekologa i nakon toga da refundira novac. Istina je da mi plaćamo RFZO, a idemo privatno kod ginekologa", kaže Soćaninova.

Prema Pravilniku o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 10/2010, 18/2010 - ispr., 46/2010, 52/2010 - ispr., 80/2010, 60/2011 - odluka US i 1/2013), refundacija novca nije moguća za dijagnostičke procedure za koje postoji zvanična lista čekanja, a to su skener i magnetna rezonanca.

U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje kažu da su od početka godine imali 292 zahteva za refundiranje i da je pacijentima na taj način isplaćeno 1.491.332 dinara.

Oni kažu da ukoliko zdravstvena ustanova odbije da izda potvrdu da uslugu ne može da pruži u roku od 30 dana, osigurano lice može da se obrati Zaštitniku prava osiguranog lica u zdravstvenoj ustanovi, kako bi se pregled obavio u zakonskom roku.

"Ukoliko to nije moguće, Zašitinik prava osiguranih lica će dostaviti pisani odgovor RFZO koji se smatra dokazom, umesto potvrde zdravstvene ustanove, o razlozima zbog kojih osigurano lice nije primljeno na pregled", navode iz RFZO.

Inače, da bi ostvarilo pravo na refundaciju troškova, osigurano lice podnosi zahtev matičnoj filijali (obrazac REF 1) i neophodno je da podnese potvrdu zdravstvene ustanove (odnosno pisani odgovor Zaštitnika ako ustanova nije htela da izda potvrdu), uput izabranog lekara, originalni račun o plaćenom pregledu i medicinsku dokumentaciju.

Ukoliko filijala utvrdi da je zahtev za refundaciju osnovan, novac će osiguranom licu biti vraćen u visini stvarnih troškova, uz umanjenje za iznos participacije, ako osigurano lice ima obavezu plaćanja participacije za pruženu uslugu.

Kada nadoknadi novac osiguranom licu RFZO umanjuje za taj iznos prenos sredstava zdravstvenoj ustanovi koja nije pružila uslugu u roku od 30 dana.

Izvor: Vebsajt RTS, 21.07.2016.
Naslov: Redakcija