Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZNAČAJ UREDBE O POKLONIMA KOJI OSTAJU U JAVNOJ SVOJINI


Agencija za borbu protiv korupcije smatra da je značajno što je Vlada Srbije donela Uredbu o protokolarnim poklonima koji ostaju u javnoj svojini.

"Ovom Uredbom precizira se postupanje funkcionera nakon prijema protokolarnog poklona čija vrednost prelazi zakonom propisani iznos, što do donošenja ove Uredbe nije bilo propisano", stoji u saopštenju.

Agencija za borbu protiv korupcije navode da se do sada javljao problem postupanja sa poklonima, zbog čega je od Agencije često traženo da da mišljenje kom organu i na koji način treba da se preda na čuvanje protokolarni poklon.

"Zahvaljujući ovoj Uredbi funkcioneri su sada dobili jasna uputstva o načinu i rokovima predaje protokolarnih poklona koje prime", zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Tanjug, 24.7.2014.