Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDSTAVLJANJE NOVA ČETIRI PRAVILNIKA KOJA REGULIŠU PROMET NEKRETNINA U SRBIJI 29. JULA 2014. GODINE


Nova četiri pravilnika koja detaljno regulišu promet nekretnina u Srbiji stupiće na snagu 29. jula.

Istog dana će u Privrednoj komori Srbije (PKS) biti priređen stručni skup, na kojem će predstavnici Ministarstva trgovine obrazložiti njihovu primenu, potvrdio je Tanjugu predsednik Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti u PKS, Damir Borić, koji je angažovan na organizaciji skupa.

Na skupu će biti predstavljeni Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti, Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

Registar posrednika u prometu nekretnina biće centralna jedinstvena javna baza podataka kojoj će moći da pristupi svaki građanin i uveri se da njihovo poslovanje ispunjava zakonom tražene uslove. Zakonski rok za uspostavljanje registra posrednika je 8. maj 2015.godine.

Regisitar će sadržati sve podatke o posredniku, od upisa, preko adrese, matičnog broja, broja telefona, do podataka o zaposlenim licima, kao i zaštitnim merama. Podnosilac zahteva mora da ima položen stručni ispit i da dostavi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu i punomoćje, ako je potrebno.

Agenti će stručni ispit za licencu morati da polažu usmeno i pismeno, a taksa za polaganje iznosi 14.000 dinara. Kandidati će morati da pokažu znanje iz oblasti prava vezanih za promet i zakup nepokretnosti, finansijska i poreska pravila, poznavanje menadžmenta i osnove prostornog planiranja i izgradnje.

Predviđeno je da tehničke pripreme za polaganje ispita budu završene do 15. septembra ove godine.

Pravilnikom o poslovnom prostoru propisuju se minimalni tehnički uslovi za obavljanje te delatnosti, koji dozvoljavaju da i stan bude tretiran kao poslovni prostor ako ima zaseban ulaz, kao i sanitarni čvor, ali se pri tome ne sme se koristiti za stanovanje. Posrednik mora imati fiksni i mobilni telefon i pristup Internetu.

Propisano je i da svaka agencija za nekretnine mora imati elektronski čitač biometrijske lične karte sa čipom, računar i štampač.

Pravilnik o evidenciji o posredovanju predviđa da svaki posrednik mora da vodi evidenciju u pisanom obliku, na posebnom obrascu, koju će morati trajno da čuva, dok ugovor o posredovanju sa pratećom dokumentacijom mora da čuva najmanje 10 godina od zaključenja.

Svaka agencija imaće obavezu da javno istakne opšte uslove poslovanja i visinu agencijske provizije.

Izvor: Tanjug, 24.7.2014.