Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 24.7.2014. GODINE: USVOJENI PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAšTITI, PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I PREDLOG ZAKONA O IZVOZU I UVOZU NAORUżANJA I VOJNE OPREME


Vlada Republike Srbije donela je na sednici Uredbu o osnivanju Kancelarije za borbu protiv droga, koja će koordinirati rad državnih organa, pripremati propise, nacionalnu strategiju i akcione planove u borbi protiv droga.

Kancelarija će koordinirati i saradnju Srbije sa telima Evropske unije (EU) i Ujedinjenih nacija (UN) u borbi protiv droga, i učestvovati u donošenju programa i mera u oblasti borbe protiv droga, odvikavanja od zavisnosti i brige o korisnicima i zavisnicima od droga.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme.

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici programe obnove porušenih i oštećenih stambenih objekata na područjima poplavljenim tokom maja ove godine, kojima je planirana izgradnja 350 kuća i isplata materijalne finansijske pomoći za vlasnike 10.000 oštećenih porodičnih stambenih objekata.

Državnim programom obnove biće građene tipske kuće od 60, 80 i 100 kvadratnih metara, na osnovu broja članova domaćinstva. Ukoliko izgradnja kuće nije moguća, prema uslovima definisanim programom, biće isplaćivana materijalna pomoć za rešavanje stambenog pitanja.

Porodicama čiji su objekti porušeni, a nije moguća gradnja novih, biće isplaćen novčani iznos približan iznosu potrebnom za izgradnju tipskih kuća, i to dva miliona dinara za kuće od 60 kvadratnih metara, 2,5 miliona dinara za objekte od 80 kvadratnih metara i tri miliona dinara za kuće od 100 kvadratnih metara.

Za sprovođenje Programa obnove porušenih stambenih objekata obezbeđeno je 875 miliona dinara.

Sredstva za obnovu biće isplaćivana prema kategoriji oštećenja, i to za prvu kategoriju oštećenja 120.000 dinara, za drugu kategoriju 200.000 dinara, za treću kategoriju 250.000 dinara, za četvrtu kategoriju 350.000 dinara i za petu kategoriju oštećenja 600.000 dinara. Za sprovođenje ovog programa obezbeđeno je 2,5 milijardi dinara.

Rešenja o dodeli državne pomoći donose lokalne samouprave, u skladu sa zakonom. Prilikom odlučivanja, pored ostalog, biće uzimano u obzir da je šteta prijavljena u skladu sa zakonom, da je nastala kao posledica poplava i klizišta koje su se desile tokom maja 2014. godine, kao i da je prijavljena šteta na objektu u kojem je podnosilac prijave stalno živeo.

Lokalne samouprave dostavljaće Kancelariji za pomoć i obnovu poplavljenih područja rešenja na osnovu kojih će biti organizovana izgradnja tipskih stambenih objekata i isplata novčane pomoći.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 24.7.2014.