Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: PRIMENA POČINJE 1. SEPTEMBRA 2014. GODINE


Zakon o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013 i 55/2014 - dr. zakon)

Prvih 100 javnih beležnika biće izabrano do kraja ovog meseca, a zakletvu će položiti 7. avgusta. Oni počinju da rade od 1. septembra, potvrđeno je za „Novosti“ u Ministarstvu pravde. Overavaće dokumenta i ugovore, i završavati ostavinske postupke.

Na konkurs za notare (rok za prijavljivanje istekao je 7. jula) javilo se 177 kandidata. Najviše ih je bilo sa područja Prvog, Drugog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu (103), dok se sa teritorije pet sudova nije javio niko (Aranđelovac, Vrbas, Gornji Milanovac, Kikinda i Požega).

- Značaj i uloga notara biće posebno vidljivi u onim mestima koja po novoj mreži sudova nisu dobila osnovni sud, a nemaju ni sudsku jedinicu, već samo kancelariju u kojoj se organizuju sudijski dani – kaže za „Novosti“ ministar pravde Nikola Selaković. – Ova mesta dobiće vremenom javnog beležnika kod kog će građani moći da završe osnovne poslove koje su do sada obavljali u sudu, poput overe dokumenata i kupoprodajnih ugovora, ili ostavinskih postupaka. To će dovesti do rasterećenja sudova i efikasnijeg pravosuđa, jer će i sudovi imati više vremena da brže i bolje završavaju poslove iz svoje nadležnosti.

Notarski ispit položilo je 198 kandidata tokom 13 ispitnih rokova. Odlukom ministra naknada za polaganje ispita smanjena je sa 60.000 na 39.000 dinara, a ispit može da polaže svako ko je završio pravni fakultet i ima najmanje dve godine radnog iskustva na pravnim poslovima u sudu ili advokaturi, odnosno tri na drugim pravnim poslovima.

Već na ovaj konkurs prijavili su se kandidati iz Odžaka i Kanjiže, koji imaju samo sudsku kancelariju i za koje bi dobijanje notara bilo dragoceno. Konkursna komisija pregledala je podnete prijave i razgovara sa kandidatima, što je juče i okončano. Svi razgovori su, uz pismenu saglasnost kandidata, tonski snimani. Komisiji je još ostalo da, vodeći računa o tome koje su ocene kandidati dobili na položenom javnobeležničkom ispitu i kakvo im je dosadašnje radno iskustvo, dostavi ministru pravde mišljenje. Na osnovu njega on će doneti odluku o imenovanju prvih javnih beležnika u Srbiji. Posle polaganja zakletve održaće se i osnivačka skupština notara, na kojoj će biti izabrani predsednik i organi komore.

Konkurs, inače, nije obuhvatio područje 29 osnovnih sudova pošto odatle nije bilo nikoga ko je položio javnobeležnički ispit. Zato Ministarstvo pravde ponovo poziva kandidate da se prijavljuju.

- Kada bude formirana komora, na njen predlog ministar će raspisivati nove konkurse za popunjavanje upražnjenih javnobeležničkih mesta – poručuje Selaković.

Notari će biti dužni i da garantuju ispravnost i verodostojnost izdatih dokumenata, i obezbediće sklapanje kupoprodajnih ugovora bez rizika po onoga kome pružaju uslugu. Tako će se podići stepen pravne sigurnosti u zemlji. Iskustva iz okruženja pokazala su da je samo u ostavinskim postupcima s uvođenjem ove branše duplirana efikasnost.

Izvor: Večernje Novosti, V. CRNjANSKI SPASOJEVIĆ