Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI ZAKON O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU NE SME DA UGROZI NEZAVISNOST SUDIJA


Ministar pravde Srbije Nikola Selaković izjavio je da novi zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ni po koju cenu ne sme da ugrozi nezavisnost sudija.

"Pravo na suđenje u razumnom roku, time i sistem njegove pravne zaštite postavljeno je kao pravo koje se samo i isključivo odnosi na razvoj sudskog postupka u vremenu", rekao je Selaković u raspravi o Nacrtu zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u Apelacionom sudu u Beogradu.ravde.gov.rs

Ministar je precizirao da Prednacrt zakona izričito propisuje da rešenje o prigovoru i žalbi ne sme da utiče na činjenična i pravna pitanja koja su predmet istrage.

"Problem dugih i sporih sudskih postupaka je najveći problem srpskog pravosuđa. On remeti reputaciju sudstva ali i ozbiljno ugrožava ostvarivanje sloboda i prava građana", istakao je Selaković.

Predsednik Apelacionog suda u Beogradu Duško Milenković rekao je da nije optimističan u pogledu prevazilaženja zaostataka - broja starih predmeta u tom sudu.

Postupanje po žalbama na povredu prava na suđenje u razumnom roku, kako je kazao Milenković, biće prioritet, ali ne s ciljem zastrašivanja sudija.

On je istakao da je broj starih predmeta veoma veliki i da 10 odsto predmeta čeka na rešavanje i duže od 10 godina, a rekao je i da se u radu sudija već nalazi po mnogo predmeta.

"Problem zaostalih predmeta treba što pre rešiti da bi se govorilo o uspešnosti reforme pravosuđa", istakao je Milenković.

Prethodnih dana održane su rasprave o Nacrtu zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u Apelacionim sudovima u Novom Sadu i Kragujevcu.

Izvor: RTV, Beta