Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: Srbija skinuta sa liste država sa strateškim nedostacima u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma


Srbija se više ne nalazi na FATF listi država sa strateškim nedostacima u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, takozvanoj "sivoj listi", odluka je koju je donelo ovo telo u okviru svog plenarnog zasedanja održanog u Orlandu, u Sjedinjenim Američkim Državama.

FATF je pozdravio značajan napredak Srbije na unapređenju sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, i ocenio da je Srbija ojačala mehanizme u tom domenu, kao i da je uložila velike napore u sprovođenju FATF-a Akcionog plana u cilju da ispravi nedostatke u tehničkom i strateškom smislu, na koje je ovo telo ukazalo u februaru prošle godine.

Uzimajući to u obzir, Srbija nije više pod FATF monitoringom u okviru daljeg usklađivanja sa standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Takođe, ocenjeno je da postoji politička posvećenost na najvišem nivou, kao i institucionalni kapaciteti za nastavak sprovođenja reformi u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Ostaje preporuka da Srbija nastavi da kroz saradnju sa "Manivalom" dalje unapređuje svoje mehanizme u ovoj oblasti.

Tokom dela sednice na kojoj se raspravljalo o izveštaju o napretku Srbije u sprovođenju FATF Akcionog plana, ministarka pravde Nela Kuburović, koja je predstavljala Vladu Republike Srbije, rekla je da je Srbija na najvišem političkom nivou posvećena borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, što je prepoznao i FATF.

Ovaj proces je rezultirao u pozitivnom i opipljivom napretku, kao što je pokazao izveštaj zajedničke Grupe za Evropu i Evroaziju, kojoj želim da izrazim svoju zahvalnost i uputim sve pohvale za njihov naporan rad na izradi tačnog i objektivnog izveštaja, istakla je Kuburović.

Ona je dodala da je uložen veliki rad u proteklih godinu dana, kada je 12 zakona stupilo na snagu, izrađeni su i usvojeni potpuno novi zakonski propisi, doneto je više od 60 propisa, smernica i drugih dokumenata.

Ministarka je ukazala na to da se među tim novim propisima nalazi i novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017), kao i izmene Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019) u delu koji se odnosi na krivično delo pranje novca, koje se primenjuju od marta prošle godine.

Formirane su nove institucije, kao što je Uprava za igre na sreću i promenjena je struktura postojećih institucija, dodala je Kuburović.

Prema njenim rečima, naš Koordinacioni tim za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, na čijem se čelu nalazi potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, obezbedio je da sve zainteresovane strane posvete odgovarajuću pažnju pitanjima vezanim za ovu oblast, a posebno onima određenim u FATF Akcionom planu.

Kuburović je rekla da je Srbija posebno ponosna na sprovođenje zakonodavstva i povećan intenzitet nacionalne saradnje i koordinacije u pogledu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u proteklih godinu i po dana.

Najnovije izmene Krivičnog zakonika, koje su usvojene u maju ove godine, otišle su korak dalje od zahteva u FATF Akcionom planu, što je obezbedilo punu usklađenost sa najvišim međunarodnim standardima u borbi protiv terorizma, kao što je Međunarodna konvencija o suzbijanju finansiranja terorizma, naglasila je ministarka.

Kuburović je istakla da Srbija ostaje na najvišem političkom i institucionalnom nivou posvećena daljem unapređenju mehanizama za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, i najavila da će nova nacionalna strategija za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma biti usvojena do kraja 2019. godine.

Izvor: Vebsajt Vlade, 22.06.2019.
Naslov: Redakcija