Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NOVA VERZIJA RADNOG TEKSTA NACRTA NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA ŽRTAVA I SVEDOKA KRIVIČNIH DELA ZA PERIOD 2019-2025. GODINE I RADNI TEKST NACRTA AKCIONOG PLANA ZA PRVE TRI GODINE SPROVOĐENJA STRATEGIJE: Rok za komentare 2. jul 2019. godine


U cilju doprinošenja izradi nacrta Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela i Akcionog plana za prve tri godine sprovođenja Strategije, Ministarstvo pravde poziva stručnu javnost da u okviru novog konsultativnog procesa dostavi svoje komentare na novu verziju radnog teksta nacrta Strategije, kao i na radni tekst nacrta Akcionog plana za prve tri godine sprovođenja Strategije. 

Komentari se mogu dostaviti putem elektronske pošte na adresu: iva.kovacevic@mpravde.gov.rsdo utorka, 2. jula 2019. godine.

 Nakon razmatranja dostavljenih komentara, biće izrađen finalni nacrt Strategije i Akcionog plana za prve tri godine sprovođenja Strategije i započet formalni proces javne rasprave.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 12.06.2019.
Naslov: Redakcija