Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O RATNIM MEMORIJALIMA: Preciziraju se dužnosti jedinica lokalnih samouprava, vezanih za redovno održavanje ratnih memorijala na njihovoj teritoriji, odnosno jasno se definišu nadležnosti Republike Srbije, u pogledu investicionog održavanja ratnih memorijala i jedinica lokalnih samouprava, u pogledu finansiranja redovnog održavanja tih ratnih memorijala u zemlji


Predlog zakona o ratnim memorijalima predstavlja kodifikaciju sada važećih propisa, čiji je cilj efikasnije delovanje državne uprave u postupku zaštite redovnog i investicionog održavanja, finansiranja održavanja i uređenja ratnih memorijala, uspostavljanja i vođenja evidencije, uklanjanja i izgradnje ili postavljanje novih ratnih memorijala.

Propisi koji regulišu ovu oblast doneti su pre 40 godina, u tom vremenskom razdoblju nastupile su mnogobrojne promene, prestale su da postoje tri države, teritorija države je promenjena. Institucije koju su tada postojale više ne postoje i ekonomski uslovi su drugačiji, kao i način upravljanja sredstvima i planiranje sredstava.

Dosadašnja praksa je ukazala na potrebu da se donese novi zakon kojim bi se pre svega nedvosmisleno definisale nadležnosti, prevaziđena i zastarela rešenja zamenila novim i ova oblast uredila u skladu sa ustanovljenim načelima modernog građanskog društva, uz poštovanje ljudskih prava.

Novim zakonskim rešenjem preciziraju se dužnosti jedinica lokalnih samouprava, vezanih za redovno održavanje ratnih memorijala na njihovoj teritoriji, odnosno jasno se definišu nadležnosti Republike Srbije, u pogledu investicionog održavanja ratnih memorijala i jedinica lokalnih samouprava, u pogledu finansiranja redovnog održavanja tih ratnih memorijala u zemlji, što do sada nije bio slučaj kao i način prevazilaženja problema kada jedinica lokalne samouprave nije u mogućnosti da obezbedi finansiranje redovnog održavanja ratnih memorijala.

U cilju sprečavanja propadanja i oštećenja ratnih memorijala u Republici Srbiji koji su od značaja za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, predloženo navedeno rešenje. Uređuju se pitanja održavanja u nadležnosti u oblasti zaštite srpskih ratnih memorijala u inostranstvu, propisuje se nadležnost u zaštiti ratnih memorijala, pripadnika stranih oružanih snaga na teritoriji Republike Srbije.

Novina je što se definiše nadležnost stranih država u zaštiti svojih ratnih memorijala na teritoriji Republike Srbije, osim ako se međunarodnim sporazumom drugačije ne uredi ta nadležnost. To omogućava efikasnu i kvalitetnu kontrolu utroška sredstava koje Republika Srbija obezbeđuje u budžetu za ove namene.

U Republici Srbiji ne postoji propis kojim se reguliše nadležnost za donošenje odluka o podizanju novih ratnih memorijala, kao i način i postupak izgradnje novih memorijala. Najveća novina u odnosu na postojeći pravni režim je nadležnost Ministarstva zaduženog za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, za davanje saglasnosti za podizanje novog ratnog memorijala.

Predviđeno je da rešenje o uređenju i uklanjanju ratnog memorijala donosi ministar za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, po prethodno pribavljenom mišljenju saveta i nadležne ustanove za zaštitu spomenika kulture. Predlog za izgradnju ratnog memorijala, između ostalog, potrebno je da sadrži i predlog načina održavanja ratnog memorijala.

Takođe je veoma važno definisanje elemenata kada nije dozvoljeno podizanje novog ratnog memorijala. Državnim organima, organima teritorijalne autonomije, jedinicama lokalne samouprave, pravnim i fizičkim licima nije dozvoljena izgradnja ili postavljanje ratnog memorijala ako svojom sadržinom ne odgovora istorijskim ili stvarnim činjenicama, ako vređa opšte i državne interese, nacionalne i verska osećanja ili javni moral, ako je posvećen događaju koji nije u skladu sa tekovinama oslobodilačkih ratova Srbije ili simbolizuje gubitak suvereniteta, teritorijalnog integriteta, celokupnosti i nezavisnosti ili slobode Republike Srbije, licu koje je zastupalo fašističke, nacističke, šovinističke, separatističke ideje i ideologije ili ko je bilo saradnik agresora, okupatora, njihovih saveznika ili pomagača.

Ovakav uređen sistem će doneti ujednačenu primenu koja doprinosi unapređenju poštovanja ljudskih prava, nacionalnih i verskih osećanja i tradicije. Multisektorski pristup je veoma značajan radi sveobuhvatnog sagledavanja potreba, davanja mišljenja i inicijativa za unapređenje zaštite ratnih memorijala.

Zakon predviđa obrazovanje saveta za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije radi davanja mišljenja povodom predloga za uređenje ratnih memorijala i uklanjanja ratnih memorijala. Savet će činiti članovi iz reda profesora istorije i na predlog Filozofskog fakulteta univerziteta u Beogradu, Nišu, Prištini i Novom Sadu, iz reda istaknutih ličnosti u oblasti nauke i umetnosti, na predlog Srpske akademije, nauka i umetnosti, iz reda organa državne uprave, ministarstva nadležnog za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, Ministarstva nadležnog za spoljne poslove, Ministarstva nadležnog za poslove odbrane i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Uređeni ratni memorijali kao važan segment kulturne baštine Republike Srbije, postaće i deo kvalitetne i atraktivne turističke ponude. Redovno planiranje će uticati na smanjenje troškova, a redovne aktivnosti će se obavljati efikasno i kvalitetno. U postojećem stanju, na kvalitet sprovođenja aktivnosti i nedovoljno racionalnog trošenja sredstava, utiče i to što nisu uspostavljene odgovarajuće evidencije. Ovim zakonom jasno se definišu nadležnosti, ustanovljavaju se procedure i evidencije, propisuje se obaveza vođenja evidencije o svim ratnim memorijalima u Republici Srbiji, srpskim ratnim memorijalima u inostranstvu kao i o ratnim memorijalima pripadnika stranih oružanih snaga u Republici Srbiji i određuju organi nadležni za vođenje evidencije, kao i centralna evidencija koju vodi ministarstvo nadležno za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije.

Takođe propisuje se evidencija o poginulim licima koja su izgubila život usled ratnih događaja, počev od Prvog balkanskog rata koje do sada nije ustanovljeno u našoj državi, odnosno do sada nije bilo zakonskog osnova za vođenje takve evidencije na jednom mestu. Ova novina podrazumeva saradnju svih organa koji u posedu bilo kakvih parcijalnih evidencija. Vođenje ovih evidencija će omogućiti da se dođe do podataka koji su neophodni radi istraživačkog rada, kao i sagledavanja potreba, donošenja planova i mera.

Nadležno ministarstvo nema mehanizme kojim bi obavezalo lokalne samouprave da izvršavaju svoje obaveze. Novim zakonom uvode se kaznene odredbe za nepoštovanje zakona. Ova novina u oblasti zaštite ratnih memorijala je neophodna radi racionalnijeg trošenja budžetskih sredstava. Ciljevi koji se postižu donošenjem zakona o ratnim memorijalima je jasno definisanje nadležnosti, jačanje odgovornosti, racionalnosti, efikasnosti jedinica lokalne samouprave i ostalih institucija, kao i pojedinaca. Zakonom se stvaraju neophodni uslovi za zaštitu našeg kulturnog nasleđa, vezanog za ratne periode.

Uređenjem, održavanjem i izgradnjom ratnih memorijala, neguje se i tradicija za buduća pokoljenja, jer pored jezika, pisma, istorije, običaja i verovanja i nepokretna kulturna baština predstavlja jedan od identifikacionih kodova svake nacije. Pozitivan efekat se može meriti i nematerijalnim vrednostima, kao što je briga države i dostojanstveno sećanje na sve poginule, kroz zaštitu ratnih memorijala, naveo je ministar Zoran Đorđević, obrazlažući Predlog zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 21.06.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija