Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD: 26. juna 2018. godine sednica Skupštine grada - Razmatranje Predloga odluke o minimalnoj visini iznosa tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrada, visini iznosa naknade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika i minimalnoj visini iznosa na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade


Predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za utorak, 26. jun 2018. godine, treću sednicu novog saziva Skupštine grada.

Na dnevnom redu sednice naći će se predlozi planova i izmene i dopune planova generalne i detaljne regulacije za delove opština Obrenovac, Novi Beograd, Zemun, Surčin, Voždovac, Zvezdara, Rakovica, Mladenovac i Lazarevac, kao i Predlog odluke za izradu plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu, sa elementima detaljne razrade za prvu fazu prve linije metro sistema. Odlučivaće se još i o izradi sedam planova detaljne regulacije za delove Savskog venca, Palilule, Čukarice, Novog Beograda i Zemuna.

Pred odbornicima će se naći i Izveštaj o stepenu realizacije Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2017. godinu, reprogram i uslovi otpisa dela dospelog duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, kao i utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

Na dnevnom redu je i dopuna Odluke o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada, odnosno na kojima Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja, kao i izmene i dopune odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite i o komunalnom redu. Odbornici će odlučivati i o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice za radnu 2018/2019. godinu.

Skupština grada će se izjasniti i o predlogu odluke o minimalnoj visini iznosa tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrada, visini iznosa naknade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika i minimalnoj visini iznosa na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade, a biće podnet i Izveštaj o realizaciji programa sprovođenja mera tehničke zaštite objekata utvrđenih za kulturno dobro i objekata u okviru prostornih kulturno-istorijskih celina na teritoriji Beograda.

Na dnevnom redu sednice naći će se i predlog da pasaž na Starom gradu dobije naziv po čuvenom glumcu srpskog porekla Karlu Maldenu, predlog programa "Ambrozija kao zdravstveni rizik – monitoring i suzbijanje ambrozije sa neuređenih površina na teritoriji grada" za 2018. godinu, kao i izveštaji o radu Gradskog pravobranilaštva, Zaštitnika građana, Kancelarije za mlade i Saveta za zdravlje za 2017. godinu.

Početak sednice zakazan je za 10 časova.

Odbornici Skupštine grada razmatraće odluku o tome koliko će stanari koji nisu izabrali upravnika zgrada ubuduće plaćati profesionalne upravnike koje postavi lokalna samouprava.

Nikodijević je pojasnio da će naknada za prinudno postavljenog profesionalnog upravnika, po stanu, zavisiti od veličine zgrade, jer što je veći broj stanova, teže je donositi odluke, pa će i cena biti veća. Tako je Predlogom odluke predviđeno da za stan i poslovni prostor zgrade do osam stanova, naknada po stanu bude 240,57 dinara mesečno, za zgrade koje imaju od osam do 30 stanova – 288,68 dinara, a u zgradama sa više od 30 stanova naknada bi trebalo da bude 336,80 dinara mesečno.

Istom odlukom reguliše se i visina izdvajanja za tekuće i investiciono održavanje zgrada, a Nikodijević naglašava da su te naknade u Beogradu najmanje u regionu.

– Ima zgrada sa liftom i onih bez njih, što pravi razliku u ceni – dodao je Nikodijević.

Tako će, prema odluci, minimalna visina troškova za tekuće održavanje mesečno u zgradi bez lifta iznositi 360,85 dinara, a u zgradi sa liftom 469,11 dinara. Na cenu investicionog održavanja utiče više parametara, a ona se plaća po kvadratu. Najvažniji uslov je starost zgrade – srazmerno starosti zgrade neophodno je ulagati više za investiciono održavanje, pa je predviđeno da bude to od tri do osam dinara po kvadratu, pojasnio je Nikodijević.

Pred odbornicima će se naći i odluka da i naredne školske godine – 2018/2019. grad subvencioniše boravak dece u privatnim vrtićima i to tako što će, kao i do sada, plaćati 80 odsto ekonomske cene, kao i za državne vrtiće.

Nikodijević je ponovio da će biti pooštreni kriterijumi kada je u pitanju otvaranje privatnih vrtića u gradu, jer je u jednom trenutku došlo do hiperprodukcije privatnih vrtića koji ne ispunjavaju minimalne standarde.

Podržavamo da privatnici učestvuju zajedno sa gradom u obrazovanju predškolske dece, ali nam je važno da budu ispunjeni osnovni kriterijumi. Ako kažemo da su privatni vrtići partner gradu, onda moraju da ispune zahtevane visoke standarde kvaliteta usluga i bezbednosti dece kao i gradski vrtići, da bismo svu decu tretirali podjednako – podvukao je on.

Skupština će razmatrati i program suzbijanja ambrozije u gradu, a za tu namenu predviđeno je izdvajanje od 30 miliona dinara. Program predviđa da se prvo obavi monitoring i mapiranje ambrozije, a zatim u avgustu, septembru i oktobru uništavanje korova.

Trudićemo se da to postane stalna odluka i da iz godine u godinu imamo sve manje površine pod ambrozijom – rekao je Nikodijević.

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 22.06.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija