Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS DONELA ZAKLJUČAK KOJIM SE PRIHVATA IZVEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA SPOVOĐENJE PLANA RAZVOJA CARINSKE SLUŽBE


Vlada Republike Srbije je na sednici 21. juna 2018. godine donela Zaključak kojim se usvaja Izveštaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Plana razvoja carinske službe Republike Srbije za 2017. godinu.

Pravni osnov za donošenje ovog Zaključka je član 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US, 44/2014 i 30/2018 - dr. zakon).

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 24. novembra 2017. godine donela Zaključak o usvajanju Plana razvoja carinske službe Republike Srbije za period 2017 – 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017 - dalje: Plan razvoja carinske službe), a na sednici održanoj 21. decembra 2017. godine Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Plana razvoja carinske službe Republike Srbije za period 2017 – 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 116/2017- dalje: Akcioni plan za sprovođenje Plana razvoja carinske službe).

U Planu razvoja carinske službe, u delu VII "Implementacija", navedeno je, između ostalog, da će Uprava carina raditi na primeni Plana razvoja i da će se utvrđene mere i aktivnosti redovno pratiti i ocenjivati. Takođe je navedeno da će Uprava carina podnositi Vladi godišnji izveštaj o ispunjenosti ciljeva ovog plana na godišnjem nivou.

Plan razvoja carinske službe obuhvata osam strateških ciljeva i mnogobrojne mere i aktivnosti za njihovo sprovođenje. Izveštaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Plana razvoja carinske službe za 2017. godinu (u daljem tekstu Izveštaj) je stoga podnet za svaki pojedinačni strateški cilj i mere u okviru njega. Opšta ocena je da su zadaci planirani za 2017. godinu ostvareni u velikom obimu, što je jasan pokazatelj kvaliteta rada carinske službe.

Zaključak se ne objavljuje u "Sl. glasniku RS" nego samo, radi informisanja, dostavlja Ministarstvu finansija, Ministarstvu finansija – Upravi carina, Ministarstvu za evropske integracije, Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvu privrede, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu zaštite životne sredine, Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Republičkom sekretarijatu za javne politike i Nacionalnoj akademiji za javnu upravu.

Izvor: Redakcija, Pantović Nadica, 22.06.2018.