Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenja


Direktor Agencije za restituciju, Strahinja Sekulić, rekao je da će izmene Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju omogućiti da 20.000 građana efikasnije ostvari svoja prava i povrati zemljište koje im je oduzeto nacionalizacijom.

Sekulić je na prvoj javnoj raspravi u Beogradu pohvalio izmene i dopune Zakona koje će, prema njegovim rečima, značajno ubrzati proces restitucije.

Navodi da je do sada podneto 76.000 zahteva, odnosno da je u procesu restitucije oko 250.000 građana, od čega su 10.000 zahtevi za komasaciju zemljišta.

Sekulić navodi da samo poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini ima četiri puta više nego zahteva i da je sada veliki posao pred Ministarstvom poljoprivrede čiji organi treba da popišu imovinu i parcele.

Gordana Stamenić, članica grupe koja je radila na izmenama, poručila je da se izmenama predviđa vraćanje ne samo poljoprivrednog, građevinskog zemljišta, već i zemljišta na kojem su izgrađeni objekti, osim ukoliko ti objekti nisu u redovnoj upotrebi.

"Ispravljen je propust iz Zakona iz 2011. godine koji je predviđao da se poljoprivredno zemljište ne vraća, ako nije parcelisano zbog izgradnje autoputa. Sad smo to promenili, jer smatramo da se degradiralo pravo svojine", rekla je Stamenić.

  • Prema njenim rečima, oduzeto zemljište će se sada vraćati sa područja katastarske opštine na kojoj je vršena komasacija, a ako tu nema dovoljno zemljišta onda bi se koristilo raspoloživo zemljište lokalne samouprave. Ukoliko i na lokalu nema dovoljno zemljišta, onda bi se vratilo zemljište iz susedne lokalne samouprave i najzad upravnog okruga, objasnila je Stamenić.

Dodaje da je omogućeno i vraćanje preduzeća koja su bila nacionalizovana, odnosno da se vlasnicima daje mogućnost da izaberu da li žele preduzeće ili obeštećenje.

Mile Lukić iz Mreže za restituciju takođe je pohvalio izmene Zakona, ocenivši da su one dobar korak napred koji će značajno olakšati povraćaj naturalne imovine.

Izvor: Vebsajt Beta, 24.06.2015.