Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Ukida se najniža ponuda


"Donji prag javnih nabavki treba ukinuti ili znatno povećati", rekao je potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković na seminaru koji je posvećen predlogu novog Zakona o javnim nabavkama i praksi Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki....

Prema predlogu novog Zakona o javnim nabavkama ukida se najniža ponuda. Potpredsednik Pokrajinske vlade Ivan Đoković objašnjava da u zemljama EU pod javnim nabavkama ne potpada sve ispod 300.000 evra. Što znači da bi bez komplikovanih procedura mogle da se sprovedu male i administrativne nabavke.

"Sa druge strane javne nabavke u turizmu pogotovo kod đačkih, učeničkih ekskurzija dovode do toga da imamo preko 500.000 noćenja gubitka u našoj turističkoj privredi što se u materijalnom, novčanom izrazu ne može čak ni izraziti. Mislim da ono što sam ja primetio u praksi, u radu Sekretarijata za privredu i turizam da donji prag javnih nabavki ili treba ukinuti ili znatno povećati", rekao je Đoković.

Cilj seminara je da se na osnovu predloga novog Zakona o javnim nabavkama prisutni upoznaju sa novinama koje ih očekuju po njegovom donošenju. Novina ima mnogo i bitno je usklađivanje sa direktivama EU.

"Akcenat se daje na ekonomski najpovoljniju ponudu, pa samim tim i novim predlogom zakona mi ćemo ići na to da se za novac koji imamo po kvalitetu nabavi ono najviše što možemo da nabavimo. To jest, da nam više ne bude jedan kriterijum glavni kriterijum najniže ponuđena cena i da za to kupujemo loše stvari, nego za novac koji imamo kupujemo najkvalitetnije što možemo", kaže Miloš Knežević, izvršni direktor Instituta za ekonomiju i pravo.

Postojeći portal za javne nabavke je transparentan, jer svaka javna nabavka preko 500.000 dinara se objavi. Sa novim zakonom biće više transparentnosti.

Izvor: Vebsajt RTV, Sandra Iršević, 23.05.2018.
Naslov: Redakcija