Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: Utvrđen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, kojim se ukida obavezna upotreba pečata u poslovanju privrede


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 24. maja 2018. godine Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, kojim se ukida obavezna upotreba pečata u poslovanju privrede i otklanja još jedan nepotreban administrativni teret za pravna lica.

 Predlogom ovog zakona propisano je da se privrednom društvu ne može uvesti obavezna upotreba pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima.

Početkom primene zakona, prestaju da važe i odredbe koje pravna lica obavezuju na upotrebu pečata i u 12 drugih zakona.

Ovom odlukom Vlade Srbije otklanja se još jedan nepotreban administrativni teret za pravna lica, što će značajno uticati na unapređenje privrednog ambijenta, poboljšanje pozicije Srbije na rang-listi Svetske banke o uslovima poslovanja (Doing Business) i što je najvažnije, na promenu svesti kod privrednika, ali i opšte slike Srbije u svetu.

Zahvaljujući ovoj odluci počeće nova era poslovanja privrednih društava u Srbiji, koja će omogućiti da, sa prethodno donetim Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017) i pratećim podzakonskim aktima, pravna lica postepeno pređu na elektronsko poslovanje koristeći elektronska dokumenta i potpise, elektronsku razmenu podataka, kao i elektronski arhivirana dokumenta.

Izrada i upotreba pečata nametala je suvišnu administraciju, utrošak vremena, otežavala poslovanje i predstavljala dodatno finansijsko opterećenje, pa se ukidanjem obaveze njegovog korišćenja značajno smanjuje opterećenje privrede.

Izvor: Vebsajt Vlade, 24.05.2018.
Naslov: Redakcija