Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OD LETA 2018. GODINE INSPEKCIJOM PROTIV ISPLATE DELA ZARADE "NA RUKE"


Država će u narednom periodu krenuti u borbu protiv isplate dela zarade u gotovini na ruke, tzv. "crnog dela" plate na koji poslodavci ne plaćaju poreze i doprinose, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

Najavio je da će inspektori od leta moći i na licu mesta da proveravaju u bazi podataka šta se isplaćuje i kako se isplaćuje i u razgovoru sa radnicima da se uvere da li postoji neka razlika.

Đorđević je naveo da će ta akcija biti sprovedena u saradnji sa Ministarstvom finansija i Poreskom upravom.

"U sledećem ciklusu ćemo se baviti borbom protiv isplate onog dela zarade koji se isplaćuje na ruke i koji nije evidentiran i za koji se ne plaćaju porezi i doprinosi", rekao je Đorđević.

Kada je reč o radu "na crno", Đorđević kaže da je najviše pritužbi radnika na kršenje radnog prava i prava na rad, na neisplaćene zarade i neevidentiranje prekovremenih sati.

Na pitanje kako će država kontrolisati rada sezonskih radnika, Đorđević je rekao da će u junu biti usvojen Nacrt zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima koji će do kraja godine biti primenjen.

"Oni koji angažuju sezonsku radnu snagu nemaju vremena za administraciju. Druga stvar, da oni treba da obaveste radnike o onome što je u skladu sa zakonom, kakva prava njima pripadaju. Ništa više i ništa manje i to je taj usmeni dogovor koji želimo da preskočimo, da nema te papirne administracije. Radnik koji radi na sezonskom poslu ima rok od dve nedelje da traži i u papirnom obliku ugovor od poslodavca".

Đorđević je najavio da će sledeća izmena Zakona o radu, prema planu, biti 2020. godine i da se o tome pričalo već na Socijalno-ekonomskom savetu sa sindikatima i Unijom poslodavaca Srbije.

"Oni već imaju neke ideje kad su u pitanju sindikati i prava radnika u kom pravcu treba ići, kad je u pitanju UPS oni imaju isto nekih ideja, na primer, ideja o "lokautu". Želimo na vreme da krenemo sa dijalogom i želimo da poštujemo ono što jeste politika ove vlade - to je dijalog, da kada dođemo do rešenja da bude zajednički postignut konsenzusom", ukazao je Đorđević.

Institut "lokaut" je pravo poslodavca na zaštitu svoje imovine, garantovanu Ustavom Srbije.

"Lokaut" je protivmera poslodavca na pravo štrajka priznato radnicima i njihovim sindikatima i kao takav uglavnom nastaje povodom kolektivnih pregovora o radu.

Izvor: Vebsajt RTV, 24.05.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija