Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE: Skupština Društva zakazana za 25. jun 2016. godine - Izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora Društva


Nakon sednice Upravnog odbora Društva sudija Srbije i sastanka predsednika odeljenja Društva održanih 13. maja 2016. godine, na osnovu člana 29. stav 2 Statuta Društva sudija, doneta je odluka o sazivanjuredovne Skupštine Društva sudija Srbije, za subotu, 25. jun 2016. godine, u Beogradu.

 Dnevni red:

  • Prethodni postupak (izbor radnih tela, utvrđivanje uslova za rad Skupštine, usvajanje dnevnog reda)
  • Izbori organa Društva sudija Srbije
  • Izveštaji o radu organa Društva sudija Srbije
  • Donošenje plana aktivnosti Društva sudija Srbije
  • Razno

Predsednik i zamenik predsednika Društva izabrani su na prošlogodišnjoj Skupštini Društva održanoj 4. aprila 2015. godine, te će se birati samo članovi Upravnog i Nadzornog odbora.

U skladu sa članovima 35, 36 i 37 Statuta Društva sudija Srbije, Upravni odbor, čiji mandat traje 4 godine, ima 11 članova i bira ga Skupština Društva. Sa područja jednog Apelacionog suda mora biti najmanje jedan, a može biti najviše šest članova Upravnog odbora. Članom 42 predviđeno je da Nadzorni odbor ima po 3 člana i njihova zamenika koje bira Skupština na vreme od četiri godine.

Prema članu 35a Statuta, članove Upravnog odbora mogu predlagati: odeljenja Društva ili 10 članova Društva. Obrazloženi predlozi za članove Upravnog odbora, sa njihovim biografskim podacima, dostavljaju se kancelariji Društva sudija najmanje 8 dana pre zakazane Skupštine.

Pozivaju se predsednici odeljenja Društva sudija, odnosno članovi Društva u odeljenjima, za slučaj da predsednici to ne učine, da blagovremeno organizuju sastanke odeljenja, u smislu člana 21. Statuta, i da dostave obrazložene predloge za članove organa Društva, sa imenima kandidata i njihovim biografijama, najkasnije do 17. juna 2016. godine.

Predlozi se mogu dostaviti na elektronske adrese jaserbia@sbb.rs ili drustvosudija@gmail.com, na faks: 011 3443 505 ili poštom na adresu: Beograd, Alekse Nenadovića 24/1.

Svi članovi Društva sudija učestvuju u radu Skupštine lično, ili preko člana – punomoćnika.

Ukoliko članovi nisu u mogućnosti da Skupštini prisustvuju lično, potrebno je da popune punomoćje, koje ne zahteva overu, kojim se ovlašćuje određeni član Društva sudija za predstavljanje na Skupštini i za glasanje za članove Upravnog i Nadzornog odbora Društva, kao i o ostalim tačkama dnevnog reda. Iako se punomoćje može dostaviti i na dan održavanja Skupštine, radi lakšeg evidentiranja i bržeg rada na sednici, poželjno je da članovi punomoćje dostave Društvu sudija do 22. juna 2016. godine.

U saopštenju Drušva navodi se i da će u petak 24. juna 2016. godine, biti održana konferencija "Kvalitet sudskih odluka u funkciji kvaliteta sudske zaštite u procesu pridruživanja Evropskoj uniji".

Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 20.05.2016.
Naslov: Redakcija