Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

APELACIONI SUD PONIŠTIO ODLUKU IZBORNE SKUPŠTINE ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE BR. 84-4/2012 OD 11.02.2012. GODINE I POTVRDIO ODLUKU O PRIVREMENOJ MERI ZABRANE SVIH DELATNOSTI ORGANA AKS, PA I UČEŠĆE U RADU VISOKOG SAVETA SUDSTVA, DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA I REGIONALNIH ADVOKATSKIH KOMORA


Apelacioni sud u Beogradu poništio je odluke izborne skupštine Advokatske komore Srbije (AKS) od 11. februara 2012. godine, kada su izabrani predsednik i svi organi AKS, a potvrdio je i odluku o privremenoj meri kojom se predsedniku, potpredsedniku, nadzornom odboru i disciplinskim organima ovog saziva AKS zabranjuje dalji rad.

Presuda Apelacionog suda stigla je u Advokatsku komoru Beograda, i njome je potvrđena je prvostepena presuda Višeg suda iz oktobra 2015. godine. AKS je podnela žalbu Apelacionom sudu, koji je sada doneo konačnu odluku, koja bi, po nekim tumačenjima, mogla da dovede do kolapsa pravnog sistema. Na primer, mogle bi da budu sporne mnoge odluke o upisima advokata u advokatski imenik tokom protekle četiri godine, kao i odluke disciplinskih organa komore, što bi dovelo u pitanje zakonitost svih sudskih postupaka u kojima su učestvovali advokati na koje se te odluke odnose.

Ne bih da se izjašnjavam o konačnim dometima ništavosti organa Advokatske komore Srbije. Sačekaću da vidimo šta će reći pravna struka – kaže Slobodan Šoškić, predsednik Advokatske komore Beograda (AKB), koja je i pokrenula postupak protiv AKS.

Presudom Apelacionog suda onemogućen je rad Advokatske komore Srbije, ističe Šoškić.

Iz presude proizlazi da Dragoljub Đorđević nije bio predsednik AKS od februara 2012. godine. Faktički jeste bio, ali pravno nije. Ništave su sve funkcije u AKS i srozan je ugled advokature. Strogo pravno gledano, sve odluke AKS tokom protekle četiri godine trebalo bi da budu poništene na osnovu ništavog statusa predsednika komore i svih drugih organa. Međutim, teško je te odluke poništiti, jer bi to dovelo do pravnog haosa. Rešenje je u izborima za nove organe AKS na nivou cele Srbije i izborima za ograne Advokatske komore Beograda, koja će svoje delegate priključiti delegatima AKS. Izbori će biti organizovani na jesen, 29. oktobra 2016. godine – kaže Slobodan Šoškić.

Sud je zabranio Advokatskoj komori Srbije da saziva sednice Skupštine i Upravnog odbora, da donosi i potpisuje odluke i druge akte, da izvršava odluke svojih organa, pa i da učestvuje u radu Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca i regionalnih advokatskih komora.

Presudom je sankcionisano nezakonito i nasilničko ponašanje odgovornih pojedinaca u upravi Advokatske komore Srbije. Time je stavljena tačka na pokušaj različitog tumačenja propisa, jer je izričito u presudama navedeno šta je zakonito, a šta ne. Izaći iz ovog "slepog ugla" zahteva niz mera kojima bi se konstituisala Advokatska komora Srbije, budući da je sada onemogućen njen rad. Sve mere treba zasnovati na zakonu i drugim podzakonskim aktima, ma koliko bilo teško naći u pozitivnim propisima normativna rešenja za ovakvu nepredvidivu situaciju – kaže Slobodan Šoškić.

Predsednik Advokatske komore Srbije, Dragoljub Đorđević, kaže da se presuda ne odnosi na Upravni odbor i predstavničku skupštinu AKS.

Prema Statutu Advokatske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011, 78/2012 i 86/2013), posle ovakve presude funkciju predsednika Advokatske komore Srbije treba da vrši prethodni predsednik, a to je takođe Dragoljub Đorđević. Međutim, najbolje bi bilo sačekati odluku Upravnog odbora AKS, koji će se održati povodom ove presude veoma brzo i pretpostavljamo da će na taj način komora funkcionisati do izbora novih organa AKS. Ne verujem da će Upravni odbor AKS dozvoliti bilo šta što je u suprotnosti sa Statutom AKS i Zakonom o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US). Presuda Apelacionog suda je potpuno besmislena, jer je mandat predsednika AKS u potpunosti istekao 12. februara 2016. godine, a posledice ovakve presude mogu da važe samo za ubuduće, jer bi se napravio potpuni pravni haos. Presuda je zato neizvršiva. Sada ostaje samo pitanje predstavljanja Komore i donošenja odluka do izbora novog predsednika i svih organa AKS i AKB na svim nivoima, što bi trebalo da se obavi najdalje do kraja ove godine. To je jedino rešenje za nastalu situaciju – kaže Dragoljub Đorđević.

Skupština Advokatske komore Beograda zakazana je za 17. septembar, a izbori za 29. oktobar 2016. godine. Kada AKB izabere svoje predstavnike, AKS će zakazati izbornu skupštinu za novembar ili najkasnije za decembar 2016. godine.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 24.05.2016.
Naslov: Redakcija