Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Izvršni poverioci takozvanih "starih izvršnih predmeta" dužni su da se u roku do 1. jula 2016. godine izjasne o tome da li su voljni da izvršenje sprovede sud ili javni izvršitelj, u suprotnom izvršni postupak se obustavlja. Izvršitelji će sprovoditi sva izvršenja koja su dosad bila u nadležnosti suda, izuzev onih u porodičnim sporovima i vraćanju zaposlenog na rad, za šta je i dalje zadužen sud


Postupak izvršenja dugo je bio najslabija karika pravosudnog sistema u Srbiji. Od stupanja na snagu Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014), naplata od dužnika traje oko tri meseca, što je sedam puta kraće nego ranije, podaci su dobijeni analizom primene ovog propisa. Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 - dalje: Zakon), stupa na snagu 1. jula 2016. godine.

Oko 1.700.000 poverilaca koji su pred sudom pokrenuli postupak za naplatu dugovanja pre stupanja na dužnost javnih izvršitelja, do 1. jula 2016. godine moraće da odluče: ili će njihov predmet ostati na sudu, ili će biti dodeljen javnim izvršiteljima. U suprotnom postupak će biti obustavljen, a dug otpisan, objašnjava predsednica Komore javnih izvršitelja, Aleksandra Trešnjev.

"Imajući u vidu da se samo sprovođenje izvršenja iz suda polako prenosi u nadležnost izvršitelja i da u sudu ostaje sve manje kapaciteta za sprovođenje postupaka, tako da poverilac koji želi da servisira svoje potraživanje, koji želi da učini mogućim njegovo ostvarenje, treba da optira za prenos predmeta prema javnim izvršiteljima", kaže Trešnjev.

Osim većih ovlašćenja, novi Zakon predviđa i veće odgovornosti izvršitelja, poručuje ministar pravde Nikola Selaković.

"Proširenje nadležnosti svakako ima za cilj smanjenje broja predmeta u našem pravosudnom sistemu, efikasnije sprovođenje izvršenja i to je osnovna intencija zakonodavca kada se odlučio na prenošenje novih nadležnosti i novih ovlašćenja javnim izvršiteljima", ističe ministar.

Gotovo 80 odsto starih predmeta koji epilog nisu dobili na sudu odlazi na komunalna preduzeća. Samo u 2015. godini okončano je više od 300.000 potraživanja za struju, grejanje, mobilnu telefoniju, parking servis i to zahvaljujući njihovoj ravnomernoj distribuciji javnim izvršiteljima.

"Ostvareni rezultati u prethodnom periodu rada izvršitelja, kada su izvršitelji imali isključivu nadležnost isključivo u naplati komunalnih predmeta, nedvosmisleno ukazuju na to da se na ovaj način vodi brži i efikasniji izvršni postupak", ocenjuje Aleksandra Trešnjev.

Ekspert za statistiku Saša Stanković ističe da su sam kvalitet predloga, finansijski kapacitet samog dužnika, i naravno ažurnost izvršitelja, tri elementa koja čine uspešno okončan postupak.

Izvor: Vebsajt N1 info, Jelena D. Petrović, 23.05.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija