Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Strategija za smanjenje nivoa nenaplativih kredita banaka do kraja juna 2015. godine


U Ministarstvu finansija odražana je prva sednica Radne grupe za izradu Strategije za rešavanje problematičnih kredita sa ciljem da se razmotri inicijalni nacrt Strategije za smanjenje nivoa nenaplativih kredita banaka koje imaju dozvolu za rad u Republici Srbiji.

Zadatak Radne grupe biće i da prati realizaciju Strategije i shodno potrebama i okolnostima, predlaže njeno prilagođavanje, kako bi je nadležni organi i institucije sproveli u praksi.

Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva pravde, Narodne banke Srbije, Agencije za osiguranje depozita, Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke i Međunarodne finansijske korporacije kao i Anagažovani pravni konsultanti na izradi Strategije.

Cilj radne grupe je da izradi Strategiju za rešavanje problematičnih kredita po prethodno izvršenoj analizi postojećeg zakonskog okvira, a na osnovu koje će se identifikovati da li postoje relevantne zakonske i podzakonske odredbe koje omogućavaju rešavanje problematičnih, odnosno teško naplativih i nenaplativih kreditnih plasmana koje su poslovne banke odobrile preduzećima i građanima u Srbiji.

Nakon detaljne analize o strukturi inicijalnog nacrta Strategije prisutnih članova, zaključeno je da je prvi korak u izradi Strategije, definisanje Akcionog plana, kao sastavnog dela Strategije, a koji će biti tema bilateralnih diskusija između Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva pravde, Narodne banke Srbije, Agencije za osiguranje depozita. Predloženo je da Akcioni plan sadrži ključne oblasti poput jačanja prudencijalnog i regulatornog okvira za smanjenje nivoa nenaplativih kredita, razvoja tržišta nenaplativih kredita, vansudsko restrukturiranje duga, pravni okvir za prinudnu naplatu i stečaj i opšti pravni okvir i druga pitanja.

Rok za izradu Strategije je kraj juna ove godine, kako je predviđeno Memorandumom sa Međunarodnim monetarnim fondom, zaključenim u februaru 2015. godine. Imajući u vidu da je visok nivo problematičnih kredita jedan od izvora sistemskog rizika u finansijskim sistemima velikog broja zemalja centralne i istočne Evrope, rešavanje tog problema nametnulo se kao jedan od nacionalnih prioriteta u velikom broju zemalja.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 22.05.2015.