Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Poništena privatizacija c marketa zbog nove procene kapitala


Agencija za privatizaciju saopštila je da je poništila Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju kapitala Trgovinsko akcionarskog društva "C maket", koji je objavljan 27. februara ove godine, jer odlukom Ministarstva privrede mora da se uradi nova procena kapitala tog preduzeća.

Odlukom Ministarstva privrede, od 21. maja 2015. godine, izmenjena je prethodno doneta odluka o modelu i metodu privatizacije i merama za pripremu i rasterećenje Trgovinskog akcionarskog društva "C market" Beograd, u delu koji se odnosi na početnu cenu, koja mora da bude "100 odsto procenjene vrednosti kapitala Subjekta privatizacije na dan 31. decembar 2014. godine koji se nudi na prodaju."

U prethodno objavljenom Javnom pozivu, početna cena utvrđena u iznosu od 100 odsto procenjene vrednosti kapitala subjekta privatizacije, na dan 31. decembar 2013. godine, tako da je Agencija zbog toga donela navedenu Odluku kojom poništava javni poziv.

Sve ostale odredbe Odluke Ministarstva privrede koje se odnose na model, metod i mere za ,,C market" Beograd, a koja je doneta 24. novembra 2014. godine, ostaju nepromenjene.

Agencija za privatizaciju u zakonskom roku raspisaće novi Javni poziv za prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala Trgovinskog akcionarskog društva „C market“ Beograd.

Prijave koje su podneli zaposleni i bivši zaposleni u roku iz Javnog poziva za upis akcija bez naknade, a koji je objavio subjekt privatizacije, neće se ponovo podnositi, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Agencije za privatizaciju, 22.05.2015.