Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Penzioneri koji počev od 11. aprila 2019. godine zasnuju radni odnos više nemaju mogućnost da biraju po kom osnovu će biti osigurani, jer je prioritetno osiguranje u Zakonu osiguranje po osnovu zaposlenja. Za ove penzionere će prilikom isplate zarade postojati obaveza da se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje


Članom 10. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019 - dalje: Novi Zakon) propisano je da se pod pojmom osiguranik u smislu ovog zakona smatra fizičko lice koje je obavezno osigurano u skladu sa ovim zakonom, dok je članom 11. ovog zakona uređeno ko su osiguranici, kao i da se svojstvo osiguranika može steći samo po jednom osnovu osiguranja.

Imajući u vidu da nemaju svi osiguranici ista prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i da osnov po kome je osiguranik zdravstveno osiguran utiče na obavezu plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje veoma je bitno odrediti po kom osnovu će osiguranik koji ispunjava uslove za sticanje svojstva osiguranika po više osnova osiguranja biti osiguran. Članom 15. Novog Zakona propisano je da ako osiguranik iz člana 11. ovog zakona ispunjava uslove za sticanje svojstva osiguranika po više osnova osiguranja, osnov osiguranja, koji isključuje druge osnove osiguranja, utvrđuje se po prioritetima.

U odnosu na četiri prioriteta koja su bila propisana ranije važećim Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon - dalje: Ranije važeći Zakon), Novim Zakonom su utvrđena pet prioriteta. U skladu sa Ranije važećim Zakonom osiguranje po osnovu zaposlenja i penzije je bilo istog (prvog) prioriteta, a lice koje je ispunjavalo uslov za sticanje svojstva osiguranika po osnovu zaposlenja ili penzije je bilo dužno da izabere po kom osnovu će biti osigurano. Od navedenog izbora zavisila je obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje. U praksi velika većina ovih lica se opredeljivala da bude obavezno osigurana po osnovu penzije, pa prilikom isplate zarade nije postojala obaveza plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Međutim, u Novom Zakonu osiguranje po osnovu zaposlenja i po osnovu penzije nije istog prioriteta te penzioneri koji počev od 11. aprila 2019. godine zasnuju radni odnos više nemaju mogućnost da biraju po kom osnovu će biti osigurani, jer je prioritetno osiguranje u Novom Zakonu osiguranje po osnovu zaposlenja. Navedeno podrazumeva da će za ove penzionere prilikom isplate zarade postojati obaveza da se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje.

Napominjemo da se odredbe Novog Zakona odnose i na penzionere koji su pre 11. aprila 2019. godine zasnovali radni odnos i opredelili se da budu zdravstveno osigurani po osnovu penzije. Naime, poslodavci su dužni da vrše obračun i uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za sve penzionere koji su kod njih zaposleni bez obzira da li su penzioneri ranije dali izjavu da žele da budu zdravstveno osigurani kao penzioneri. Poslodavci su dužni da obračun i uplatu doprinosa na zaradu za obavezno zdravstveno osiguranje za penzionere koji su pre 11. aprila 2019. godine zasnovali radni odnos vrše počev od 11. aprila 2019. godine. Napominjemo da za obavezu plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje nije bitan trenutak isplate zarade, već period za koji se isplaćuje zarada. U tom smislu, ukoliko se penzioneru zarada za mesec mart 2019. godine ili neki raniji mesec isplaćuje posle 11. aprila neće postojati obaveza plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Na zaradu koja se penzioneru isplaćuje za mesec april 2019. godine postoji obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje samo na zaradu koja se odnosi na period od 11. aprila, dok se na zaradu koja se isplaćuje zaključno za 10. april 2019. godine doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje ne obračunava i ne plaća.

Poslodavci neće bitu u obavezi da podnose nove prijave radi promene prioritetnog osnova zdravstvenog osiguranja, nego će promena biti izvršena automatski za penzionere u radnom odnosu koji su do sada bili osigurani kao penzioneri. Međutim, imajući u vidu da se od 11. aprila 2019. godine zaposlenom penzioneru menja prioritetni osnov osiguranja poslodavci treba da prijave članove porodice zaposlenog penzionera koji su zdravstveno osigurani kao članovi porodice penzionera.

Imajući u vidu da je osiguranje po osnovu penzije i dalje većeg prioriteta u odnosu na osiguranje po osnovu obavljanja samostalne delatnosti, kao i po osnovu obavljanja poslova po osnovu ugovora kojim se ne zasniva radni odnos (ugovor o delu, privremeni i povremeni poslovi, autorski ugovor...), penzioneri koji obavljaju ove poslove i dalje će biti osigurani po osnovu penzije.

Izvor: Redakcija, 24.04.2019.