Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE: Smernice za primenu kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, zaključivanje okvirnih sporazuma, te za suzbijanje korupcije u ciklusu javne nabavke


U cilju podsticanja veće primene okvirnih sporazuma i kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, Uprava za javne nabavke pripremila je smernice za primenu ovih instrumenata.

Smernice za okvirne sporazume i Smernice za pregovaranje izrađene su uz podršku SIGMA.

Pripremljene su i Smernice za suzbijanje korupcije u ciklusu javne nabavke, sa posebnim osvrtom na smernice namenjene naručiocima.

Sve navedene smernice možete preuzeti putem sledećeg linka.

Izvor: Vebsajt Uprave za javne nabavke, 24.04.2017.
Naslov: Redakcija