Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Odgovori Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na pitanja o legalizaciji


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata.

* Podneo sam 16.12.2014. godine sva potrebna dokumenta za legalizaciju: potkrovlje 49,32 m2, garaža 27,83 m2 i šupa 24.33 m2 neto površine, u Sremskim Karlovcima. Uplatio sam 104.000 dinara poreskom odeljenju za legalizaciju avgusta 2015. godine. Nekoliko dana pre donetog zakona o novim uslovima, dobio sam rešenje o legalizaciji - tačnije 10.11.2015. godine. Žalio sam se 26.11.2015. godine Geodetskom zavodu u Sremskim Karlovcima da mi se obračuna legalizacija po novom Zakonu i vrati novac. Ubrzo 9.12.2015. su mi odgovorili da nemam pravo na povraćaj novca koji sam uplatio. Da li imam pravo na jeftiniju legalizaciju po novom Zakonu? Da li je Geodetski zavod dužan da mi vrati novac?

U skladu sa članom 4 stav 5 Zakona, pravo na povraćaj naknade za uređivanje građevinskog zemljišta imaju samo lica koja su uplatila naknadu, ali im nadležni organ do stupanja na snagu Zakona nije naknadno izdao građevinsku dozvolu u postupku legalizacije.

* Stanujem u kući od 1949. godine koju je ekspropriisao za rušenje 1964. godine Fond za stambenu izgradnju. Vlasnik kuće je isplaćen, a meni je trebalo da se dodeli stan. Korisnik eksproprijacije do danas nije izvršio nikakve radnje na ekspropisanom placu. Ja i moja pokojna majka, čiji sam ja naslednik, redovno smo plaćali vodu, struju, zemljarinu i porez. Ceo radni vek moja žena i ja smo uplaćivali stambeni doprinos. Stan od preduzeća nisam dobio, jer sam navodno imao rešeno stambeno pitanje. Postoji li mogućnost legalizacije dotičnog objekta?

Ako objekat nije priveden nameni, onda postoji mogućnost da vlasnik, odnosno njegov pravni sledbenik izvrši deeksproprijaciju, ali vaš status u tom slučaju ostaje nepromenjen. U vašem pitanju ne navodite da li postojeći objekat ima dozvolu za gradnju, jer samo u situaciji da je izgrađen bez dozvole, taj objekat može biti predmet ozakonjenja. Ako je objekat ekspropriisan, to znači da je u vreme eksproprijacije bio i uknjižen, te nije predmet ozakonjenja. Vi možete pokušati da u sudskom postupku, dokazivanjem savesnog održaja, ostvarite pravo na stanu u kome živite.

* Imam na Trešnji na svom placu malu vikendicu, brvnaru od 6 metara kvadratnih. Na nju sam dozidao od cigle jednu prostoriju, veličine takođe 6 metara kvadratnih. U opštini Sopot sam 2003. godine podnosio prijavu za legalizaciju i dao kopiju parcele i vlasnički list. Opština mi je odgovorila da mi nedostaje geodetski prikaz objekta koji ja nisam podneo. Šta treba sada da uradim po novom Zakonu da bih završio legalizaciju?

Postupak koji ste započeli biće nastavljen bez podnošenja novog zahteva, a nadležni organ će vam dostaviti obaveštenje o vrsti dokumentacije koju morate dostaviti u postupku. Taksa za ozakonjenje u vašem slučaju iznosi 5.000 dinara.

* Kupio sam stan u Mirijevu, SO Zvezdara, od investitora. Investitor je podneo prijavu za objekat izgrađen bez građevinske dozvole, dana 13.10.2003. godine. Skupština stanara stambene zgrade podnela je zahtev za legalizaciju objekta dana 2009. godine. Posedujem uverenje da je podnet zahtev za legalizaciju objekta koje je izdato 2015. godine. Takođe sam kupio stan u Višnjičkoj banji u novembru 2003. godine i podnet je zahtev za legalizaciju stana. Predmet je preuzet od Sekretarijata za poslove legalizacije objekata. Posedujem uverenje da je podnet zahtev za legalizaciju objekta izdat dana 24.08.2015. godine.

Svi započeti postupci legalizacije biće okončani u skladu sa Zakonom, jer se vode po službenoj dužnosti, odnosno nije potrebno podnositi zahtev za ozakonjenje u smislu novog Zakona.

* Zahtev za legalizaciju vikendice podneo sam još pre više od deset godina. Prošle godine sam se interesovao i rekli su mi da je skoro sve gotovo. Tada sam pitao da li mogu da legalizujem i dva pomoćna objekta do te kuće i oni su rekli da mogu i da će to da pripoje pod istim brojem predmeta pod kojim je i vikendica. Kada sam otišao ponovo u januaru da se interesujem za predmet, rečeno mi je da u roku od mesec dana očekujem poziv za konačno rešenje za vikendicu, a da pomoćne objekte ne mogu da legalizujem, jer se nalaze pod drugim brojem parcele i da treba da podnesem novi zahtev. A kako je prošao rok za prijavu, onda ispada da ne mogu sada da legalizujem pomoćne objekte. Pitam, šta mi je činiti, i da li da odustanem od legalizacije pomoćnih objekata, odnosno da li će biti novog roka za prijavu?

Pomoćni objekti biće evidentirani i popisani u skladu sa Zakonom, po službenoj dužnosti, tako da nije prošao nikakav rok, te će i navedeni pomoćni objekti biti predmet ozakonjenja.

* Objekat kupljen 1964. sastoji se od sobe sazidane na njivi - placu, poljskog ve-cea ozidanog i vezanog za septičku jamu, bez ograde i kolskog puta, postoje samo blatnjave staze do objekta. Objekat je bio priključen na struju, a kupljen za gotovinu na pet rata. Vodom se snabdevao iz udaljenog bunara. Posle pet godina priključene su voda i kanalizacija i postavljena ograda. Sazidani su pomoćni čvor (tuš) i mala prostorija za hranu. Plaćeno je za podzemne instalacije, sada se plaćaju voda, struja, infostan, a porez se plaćao nakon zadnje rate kod useljenja. Opština Voždovac ima evidenciju o ukupno 30 metara kvadratnih. Da li mogu da ozakonim objekat?

Navedeni objekti mogu biti predmet ozakonjenja, a nadležni organ će od vas tražiti dostavljanje dokaza u postupku, zavisno od utvrđenog činjeničnog stanja (namena, površina, klasa objekta), u cilju okončanja postupka ozakonjenja.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. N., 22.04.2016.
Naslov: Redakcija