Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MOGUĆE PONIŠTAVANJE KONKURSA ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKE PROJEKTE OD 2016. DO 2019. GODINE: Kao razlog za poništavanje konkursa navedeno je nepoštovanje pravne procedure, kao i neusaglašenost sa Zakonom o državnoj upravi i Ustavom RS


Vlada Republike Srbije namerava da poništi konkurs za finansiranje nauke od 2016. do 2019. godine, a koji je raspisan u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 110/2005, 50/2006 - ispr., 18/2010 i 112/2015). Dokument o poništavanju Akta o vrednovanju naučnih projekata i Konkursa za odabir istraživačkih projekata koji bi bili finansirani iz republičkog budžeta je pripremljen, i o njemu će se ministri izjasniti na prvoj narednoj sednici Vlade Republike Srbije.

Kao razlog za poništavanje konkursa koji je potpisao dr Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, navedeno je da nije ispoštovana pravna procedura i da konkurs objavljen na sajtu Ministarstva  nije u skladu sa drugim zakonima i Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006). Konkursom je bio nezadovoljan i deo naučne zajednice, čije plate i celokupan rad zavise upravo od toga da li će im projekti biti odobreni na konkursu i da li će ih država finansirati.

Dokumentom o poništenju konkursa, Vlada Republike Srbije je predvidela i da se postojeći projektni ciklus, započet 2011. godine, produži do kraja 2016. godine, tj. da se rad svih 11.000 naučnika u institutima i na univerzitetima finansira kao i do sada. U međuvremenu, u roku od 90 dana trebalo bi da bude raspisan novi konkurs, sa drugačijim uslovima.

Oko 11.000 naučnika, od kojih 3.000 radi na 50 instituta, a ostali na fakultetima, finansira se iz budžeta. Među njima je tek 200 istraživača sa privatnih fakulteta. Ministar Verbić izjavio je da očekuje da se za naredni ciklus prijavi oko 18.000 istraživača, ali da neće svi proći. Kasnije je iz Ministarstva stiglo uveravanje da zaposleni u intitutima, kojima je zarada iz projekta jedina plata, neće ostati bez primanja i ako im ne bude odobren projekat.

Konkurs koji je objavilo Ministarstvo prosvete kosi se sa propisima koji uređuju ravnopravan položaj zaposlenih u naučnim institutima i na fakultetima, njegovo objavljivanje suprotno je Zakonu o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014), a sporno je i to što je na snagu stupio danom objavljivanja.

Sporni konkurs Ministarstvo je raspisalo 12. aprila 2016. godine, a Akt o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata nekoliko dana ranije. Ovaj dokument naučnici su čekali od 2014. godine, kada im je prvi put formalno istekao prethodni četvorogodišnji istraživački ciklus. Posle toga je produžen na 2015. godinu, a potom i do polovine 2016. godine. Sada je plan Vlade Republike Srbije da se uredno finansiranje plata i istraživanja naučnika produži do kraja ove godine, da bi novi ciklus, prema novim pravilima krenuo od 2017. godine.

Deo naučne zajednice se, već po objavljivanju, pobunio protiv novog konkusa za finansiranje nauke do 2020. godine. Primedbe su dali pojedini univerzitetski profesori, Zajednica instituta, Sindikat nauke i mladi istraživači okupljeni u pokretu "Spasimo nauku". Žalili su se na to da nije ispoštovana zakonska procedura, da nije prethodno izabran novi saziv Nacionalnog saveta za nauku, na diskriminaciju mladih, način rangiranja istraživača, kao i to što će zaposleni u institutima i u narednom ciklusu finansiranja biti znatno manje plaćeni od njihovih kolega sa univerziteta.

Izvor: Vebsajt Novosti, I. Mićević, 22.04.2016.
Naslov: Redakcija