Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA: Pokrenuta procedura za dopunu Pravilnika, jer zvanja koja studenti stiču na više od 20 akreditovanih studijskih programa nisu prepoznata u tom dokumentu


Univerzitet u Beogradu pokrenuo je proceduru za dopunu Pravilnika o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva ("Sl. glasnik RS", br. 100/2015 - dalje: Pravilnik), jer zvanja koja studenti stiču na više od 20 akreditovanih studijskih programa (uglavnom master) nisu prepoznata u tom dokumentu.

Na Filozofskom fakultetu u Beogradu postoji master program Obrazovanje nastavnika predmetne nastave čijim se završetkom stiče zvanje master profesor predmetne nastave. Iako su sa ovog programa izašle već dve generacije, a školovanje treće je u toku, niko od njih ne može da se se zaposli u školi, jer zvanje koje su stekli nije prepoznato ni u pomenutom Pravilniku, niti u propisima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji uređuju ovo pitanje.

Tragajući za odgovorom kako je moguće da studenti upišu i završe akreditovani studijski program, a da se potom ispostavi da njihovo zvanje praktično ne postoji, dolazi se do zaključka da su studenti ispali kolateralna šteta zbog nesaglasnosti propisa. Naime, u vreme kada je akreditovan pomenuti studijski program nadležni su se pozivali na član 3. Pravilnika o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva ("Sl. glasnik RS", br. 30/2007, 112/2008, 72/2009, 81/2010, 39/2011, 54/2011 - ispr. i 44/2013), koji predviđao da se "stručni, akademski, odnosno naučni naziv interdisciplinarnih, multidisciplinarnih, transdisciplinarnih studijskih programa utvrđuje u postupku akreditacije studijskog programa, na predlog visokoškolske ustanove". A upravo u kategoriju interdisciplinarnih spada master program Obrazovanje nastavnika predmete nastave. Filozofski fakultet svojevremeno je tražio da se lista zvanja dopuni i dobio obećanje da će to biti urađeno "pri prvoj izmeni Pravilnika" da bi sa novim sazivom Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje stiglo i drugačije obrazloženje - cela procedura mora ići preko Konferencije univerziteta Srbije.

U prethodnom sazivu Komisije za akreditaciju (KAPK) kažu da su postupali po članu 3. Pravilnika i da problema nije bilo dok Nacionalni savet za visoko obrazovanje "nije promenio pristup".

Međutim, član Saveta Miodrag Popović kaže da KAPK jeste davala saglasnost, ali da ta zvanja nikada nisu objavljena u "Sl. glasniku RS". Na pitanje kako je moguće da se sporni član pojavio i u novom Pravilniku o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva ("Sl. glasnik RS", br. 100/2015), Popović odgovara da je upravo na njegovu inicijativu pre nekoliko meseci član 3. izbačen.

S druge strane, oštećeni studenti tvrde da tako izmenjen Pravilnik nije zvanično objavljen.

- Podzakonski akt je predvideo ono što je zakonski nemoguće, Komisija za akreditaciju ne može da daje zvanja. Očigledno je da su pravnici omašili i da je došlo do nesaglasnosti propisa. Procedura je takva da listu zvanja utvrđuje fakultet i predlog šalje univerzitetu, njega potom razmatra Konferencija univerziteta Srbije i na kraju Nacionalni savet za visoko obrazovanje - kaže Popović.

Oštećeni studenti su se obratili i Ministarstvu sa zahtevom da zvanje master profesor predmetne nastave ubaci u pravilnike koji regulišu ko može da radi u osnovnoj i srednjoj školi. Oni sumnjaju da u samom Ministarstvu, ali i na fakultetima, postoje otpori da se problem reši, jer bi fakulteti koji školuju nastavnike ostali bez studenata na matičnim master studijama. Nezvanično Ministarstvo se ovim pitanjem neće baviti dok se pomenuto zvanje ne ubaci u listu stručnih, akademskih i naučnih naziva.

Izvor: Vebsajt Danas, V. Andrić, 22.04.2016.
Naslov: Redakcija