Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI OŠTEĆENJA MENICE


Pitanja vezana za ispravnost čuvanih dokumanata, posebno finansijskih, izazivaju pažnju posebno u situacijama kada dolazi do oštećenja istih. U više navrata pojedini privrednici pitali su šta je potrebno uraditi ukoliko dodje do oštećenja menice ili čeka; kakva je procedura s obzirom da se navedena dokumenta ili šalju na naplatu ili dalje koriste u platnom prometu. Konkretno, da li se menica koja je dostavljena kao sredstvo obezbedjenja plaćanja, a fizički je oštećena (izbušena bušilicom za papir), smatra ispravnom?

 (Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-00271/2013-16 od 18.11.2013)

Da li se menica koja je dostavljena kao sredstvo obezbeđenja plaćanja, a fizički je oštećena (izbušena bušilicom za papir), smatra ispravno? ...  

Izvor: