Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ANEM: Apel za RRA da ne raspisuje nove javne konkurse za dodelu frekvencija pre usvajanja novog Zakona o elektronskim medijima


Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) apelovala je na Republičku radiodifuznu agenciju da ne raspisuje novi javni konkurs za dodelu frekvencija sa nacionalnim pokrivanjem dok se ne donese novi Zakon o elektronskim medijima.

Kako se navodi u saopštenju ANEM-a, naredni konkurs trebalo bi da bude za digitalno, a ne za analogno emitovanje.

"Ako bi RRA nastavila da insistira na rigidnom tumačenju Zakona o radiodifuziji i ipak raspisala novi javni konkurs, takav potez bi predstavljao dodatno trošenje resursa i vremena, jer bi ishod bio isti, a sa druge strane bi odvratio pažnju od mnogo značajnijih pitanja za medijski sektor, poput usvajanja novog zakonodavnog okvira, privatizacije preostalih medija u javnoj svojini, tranzicije ka digitalnom emitovanju, reformi javnih servisa...", istakao je ANEM.

To udruženje pozvalo je RRA da ozbiljno sagleda potrebe medijskog tržišta i u tom smislu napravi sveobuhvatnu analizu koja bi pokazala koliki je broj emitera realan za ovakvo medijsko tržište, a da zatim, na tragu tih nalaza, krene sa izradom nacrta nove Strategije razvoja elektronskih medija, kao i da u tom procesu konsultuje i emitere na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

ANEM je ponudio svoju saradnju i partnerstvo "posebno zato što je, krajem prethodne godine, Agenciji već uputio dokument koji bi mogao da predstavlja polaznu osnovu za izradu nove Strategije razvoja radiodifuzije (elektronskih medija)".

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija pozdravila je jučerašnju odluku Saveta RRA kojom je formalno okončan Javni konkurs za dodelu dozvole za emitovanje televizijskog programa sa nacionalnim pokrivanjem i podsetio da je u nekoliko navrata ANEM govorio o formalnim i materijalnim nedostacima konkursa i kritikovao raspisivanje konkursa za dodelu dozvola za analogno zemaljsko emitovanje.

"Uporno insistiranje na raspisivanju konkursa pozivanjem na član 49. Zakona o radiodifuziji dovelo je do toga da se najpre ugrozi i uspori proces digitalizacije, dok je drugo raspisivanje konkursa, posle pronalaženja kompromisa u pogledu korišćenja frekvencija za digitalizaciju, dovelo u sumnju podobnost preostalih frekvencija da budućem emiteru omoguće nacionalno pokrivanje", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, isti kandidati su se prijavili na oba konkursa i oba puta je utvrđeno da nisu ispunili uslove koje predviđa Zakon o radiodifuziji, odnosno nijedan od kandidata nije dobio potrebnu većinu glasova članova Saveta RRA.

Jučerašnjom odlukom, zaključio je ANEM, odbranjen je i integritet institucije nezavisnog regulatora.

Izvor: