Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O ISPITIVANJU VOZILA: Agencija za bezbednost saobraćaja će od 19.04.2014. godine izdavati Uverenja o ispitivanju (kontrolisanju) vozila koja se uvoze kao upotrebljavana, što će se koristiti u daljem postupku carinjenja odnosno registracije vozila


Počev od izdavanja ovog Uverenja o ispitivanju (kontrolisanju) vozila koja se uvoze kao upotrebljavana, koje sadrži i podatak da li vozilo ispunjava uslove člana 4.stav 1. Uredbe o uvozu motornih vozila (“Službeni glasnik RS”, br. 23/10), Agencija za bezbednost saobraćaja će prestati sa izdavanjem Potvrda „EURO 3“, osim u slučajevima kada to nadležni carinski organ bude zahtevao.

Svi postupci započeti pred carinskim organima zaključno sa 18.04.2014. godine biće sprovedeni po procedurama i neophodnim dokumentima koji su važili do objavljivanja izmena i dopuna Pravilnika o ispitivanju vozila (“Službeni glasnik RS”, br.40/14)

Ispitivanje motornih i priključnih vozila koja se pojedinačno proizvode, a za koje nije izdato uverenje o usklađenosti sa propisima o homologaciji vršiće se na način propisan ovim pravilnikom od 1. januara 2015. godine, a ispitivanje motornih i priključnih vozila koja se uvoze kao upotrebljavana od 15. aprila 2014. godine.
Odredbe člana 6. ovog pravilnika primenjuju se od 1. januara 2015. godine.

Zahtevi, kao i dokumentacija, koji se podnose od 19.04.2014. godine moraju biti u skladu sa navedenim izmenama i dopunama.

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ISPITIVANJE UPOTREBLJAVANOG VOZILA KOJE SE UVOZI U REPUBLIKU SRBIJU

U slučaju uvoza upotrebljavanog vozila u Republiku Srbiju, podnosilac zahteva, posle odobrenog izuzimanja vozila ispod carinskog nadzora, predaje na ispitnom mestu vozilo i popunjen zahtev uz koji dostavlja odgovarajuću dokumentaciju prema Pravilniku o ispitivanju vozila i to najmanje:

saobraćajna dozvola, odnosno drugi dokument izdat od strane nadležnog državnog organa zemlje u kojoj je vozilo kupljeno (originali na uvid)

dokaz da je izmirio obaveze prema Agenciji, odnosno ovlašćenom pravnom licu.

Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi prema tarifnom broju 1. u iznosu od 280,00 dinara.

Broj računa na koji se uplaćuje republička administrativna taksa za zahtev za ispitivanje upotrebljavanog vozila koje se uvozi u iznosu od 280,00 dinara je: 840-29779845-18

model: ......................... 97

poziv na broj: .............. 59-013

svrha uplate: ............... Republička administrativna taksa – (upisati 6 poslednjih cifara VIN oznake - broja šasije)

primalac: ................... Republika Srbija

Uplatnica RAT

Dokaz o plaćenoj usluzi izdavanja uverenja o ispitivanju upotrebljavanog vozila koje se uvozi u iznosu od 3.000,00 dinara.

Broj računa na koji se uplaćuje cena usluge izdavanja uverenja o ispitivanju vozila u iznosu od 3.000,00 dinara je: 840-1000627-09

model: ......................... 97

poziv na broj: .............. 195– (upisati 4 poslednje cifre iz VIN oznake -broja šasije)

svrha uplate: ............... cena usluge izdavanje uverenja o ispitivanju vozila

primalac uplate: ......... Agencija za bezbednost saobraćaja

Uverenje o ispitivanju vozila

U slučaju da se podaci o tehničkim karakteristikama vozila iz saobraćajne dozvole ne slažu sa podacima iz odgovarajućih baza tehničkih karakteristika vozila, potrebno je dostaviti Potvrdu o saobraznosti – Certificate of conformity („COC”) ili duplikat Potvrde o saobraznosti ili potvrdu izdatu od proizvođača/ovlašćenog predstavnika proizvođača vozila u Republici Srbiji.

U slučaju nemogućnosti utvrđivanja podataka iz navedenih dokumenata može se zahtevati prevod overen od strane sudskog tumača.
Ukoliko je ovlašćeno pravno lice za ispitivanje upotrebljavanog vozila koje se uvozi izdalo Pozitivan izveštaj o ispitivanju, Agencija za bezbednost saobraćaja će podnosiocu zahteva izdati dva primerka Uverenja o ispitivanju.
Na osnovu negativnog izveštaja o ispitivanju upotrebljavanog vozila koje se uvozi Agencija će doneti rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje uverenja o ispitivanju vozila.

Spisak svih pravnih lica ovlašćenih da vrše ispitivanja upotrebljavanih vozila koja se uvoze u Republiku Srbiju dat je u
Spisak ovlašćenih predstavnika proizvođača vozila za Republiku Srbiju za izdavanje Potvrda dat je u TABELI 3.
Zahtev za ispitivanje upotrebljavanih vozila koja se uvoze u Republiku Srbiju.
Uverenje o ispitivanju upotrebljavanog vozila koje se uvozi

Izvor: