Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA RS: ZAVRŠENA NAČELNA DEBATA O NOVOM ZAKONU O MINISTARSTVIMA I IZMENAMA ZAKONA O VLADI


Poslanici Skuoštine RS su završili načelnu debatu o novom Zakonu o ministarstvima i izmenama Zakona o vladi, čije je usvajanje preduslov za izbor nove vlade.

U Skupštini Srbije u subotu, 26. aprila parlamentarci će razmatrati amandmane na te zakone, a potom se očekuje i njihovo usvajanje kako bi u nedelju, 27. aprila bila izabrana Vlada:

predlog je da nova vlada ima 16 ministarstava

Cilj novog zakona o ministarstvima i o vladi je da Srbija dobije efikasnu i racionalnu vladu, najmanju u novijoj istoriji.

“Zbog ekonomske situacije u kojoj se Srbija nalazi oni koji se bave politikom treba da prestanu da se bave svojim ambicijama, već da imaju na umu kako da izvuku zemlju iz krize i zato su potrebne ozbiljne strukturne reforme, a ovi zakoni su preduslov da se te reforme sprovedu”, rekao je poslanik Arsić.

U prošlost su prema rečima pojedinih poslanika postojale situacije da se nadležnosti ministarstava prepliću i da prebacuju odgovornost jedni na druge, a vlade nisu funkcionisale u punom kapacitetu i interesu građana.

"Definitivno ovi predlozi nisu politička proklamacija i odraz političkog trenutka, već dobar, održiv i funkcionalan model kojeg treba da se pridržava svaka buduća Vlada Srbije, a ne da se pristup prilagođava koalicionim sporazumima", rekao je poslanik Milićević.

Pojedini poslanici su kritikovali to što u predloženom zakonu o ministarstvima nema govora o strukturnim reformama, o tome na koji način i ko će se u ministarstvima baviti restruktuiranjem javnih preduzeća i ocenili da nema naznaka da će se tu bilo šta promeniti, kao što je upućena i kritika što nije predviđeno postojanje posebnog ministarstva za zažtitu životne sredine, prirodnih resursa i prostornog planiranja posebno zbog činjenice da se, čak 75 odsto pregovora sa EU upravo odnosi na poljoprivredu i tu oblast.

Jedan od predloga je bio da se razdvoje ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, jer su to, obimne oblasti i važne u pregovorima sa EU, zbog čega nije dobro da to vodi jedna osoba.

Kritika je upućena i na ukidanje Uprave za rodnu ravnopravnost.

Sednica će biti nastavljena u subotu u 10 sati.

Izvor: Tanjug