Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OPOREZIVANJE PRIHODA NEREZIDENTNIH PRAVNIH LICA POREZOM PO ODBITKU I UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA PDV PO OSNOVU PRIMLJENIH USLUGA IZ INOSTRANSTVA: Paragraf organizuje vebinar 10. maja 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 10. maja 2022. godine, vebinar na temu “Oporezivanje prihoda nerezidentnih pravnih lica porezom po odbitku i utvrđivanje osnovice za PDV po osnovu primljenih usluga iz inostranstva”.

Po osnovu isplate prihoda stranom pravnom licu, potrebno je utvrditi da li je taj prihod predmet oporezivanja porezom po odbitku. Iako je članom 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica uređeno koji prihodi stranih pravnih lica podležu oporezivanju porezom po odbitku, u praksi nije uvek lako opredeliti prirodu tog prihoda i samim tim primeniti adekvatan poreski tretman.

Često se, s tim u vezi, obveznici pitaju da li neka naknada ima karakter autorske naknade i na koji način to utvrditi. Problemi se javljaju i kod usluga, kada treba utvrditi da li je reč o prihodu od usluge koja je predmet oporezivanja ili o nekoj drugoj usluzi.

Takođe, postoje i tzv. mešoviti ugovori, kod kojih strana pravna lica ostvaruju prihode po više različitih osnova, od kojih neki jesu, a neki nisu predmet oporezivanja.

S tim u vezi, na vebinaru će biti reči kako o opštim i osnovnim pravilima vezanim za ovu oblast, tako i o čestim i specifičnim pitanjima koja su nastala u praktičnoj primeni propisa.

Pored toga, u ovim slučajevima često postoji mogućnost primene beneficiranog poreskog tretmana predviđenog međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, pa će na vebinaru biti reči i o uslovima za primenu ovih ugovora, kao i o rešenjima koji ti ugovori predviđaju za svaki prihod koji je predmet oporezivanja porezom po odbitku.

Na kraju, daćemo osvrt i na primenu Zakona o PDV, tj. na obavezu internog obračuna PDV po osnovu primljenih usluga od stranih lica, kao i na utvrđivanje osnovice za PDV u ovim slučajevima.

Pored opštih pravila, na vebinaru će biti reči o specifičnim i čestim pitanjima i nedoumicama koja se pojavljuju u praksi. S tim u vezi, učesnici koji nemaju mnogo iskustva steći će osnovna i sistemska znanja vezana za predmetna pravila, dok će ostali učesnici moći da prodube i obogate svoje postojeće znanje.

Vebinar je namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja posluju sa inostranstvom i koja u svom poslovanju primenjuju pravila o porezu na dobit po odbitku i pravila vezana za primenu Zakona o PDV.

Teme vebinara:

  • Porez na dobit po odbitku – opšta pravila
  • Prihodi nerezidentnih pravnih lica koji podležu oporezivanju (dividende, autorske naknade, kamate, zakup, usluge)
  • Uslovi za primenu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
  • Obračun poreza po odbitku po osnovu prihoda koji ostvaruju pravna lica sa sedištem u jurisdikciji sa preferencijalnim poreskim sistemom
  • Utvrđivanje osnovice za PDV

Predavači:

  • Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa “Poresko-računovodstveni instruktor”,
  • Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa “Poresko-računovodstveni instruktor”.

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Oporezivanje prihoda nerezidentnih pravnih lica porezom po odbitku i utvrđivanje osnovice za PDV po osnovu primljenih usluga iz inostranstva“.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 24.3.2022.