Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU RADI SAMO NEODLOŽNE PREDMETE: Šalteri informacija i pošte do daljeg neće raditi sa strankama


Prvi osnovni sud u Beogradu za vreme vanrednog stanja neće primati stranke, a šalteri informacija i pošte u sudskoj zgradi u Bulevaru Nikole Tesle 42 do daljeg neće raditi sa strankama.

Za vreme trajanja vanrednog stanja, u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, održavaće se samo suđenja koja ne trpe odlaganje, u skladu sa preporukama Visokog saveta sudstva, saopšteno je iz tog suda.

U krivičnoj materiji održavaće se suđenja u predmetima u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora, koji se vode za krivična dela nedozvoljena trgovina, nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije i širenje zarazne bolesti.

Sud će postupati i u predmetima u kojima je oštećeni maloletnik lice u vezi krivičnih dela protiv polne slobode, u predmetima koji se odnose na nasilje u porodici, u kojima postoji opasnost od zastarelosti, kao i predmetima za krivična dela izvršena za vreme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem.

U građanskoj materiji, suđenja će se držati samo u predmetima u kojima treba odlučiti o privremenoj meri (određivanju, produženju ili ukidanju), u kojima se odlučuje o merama zaštite od nasilja u porodici i u kojima se odlučuje o zadržavanju u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost u oblasti neuropsihijatrije.

Sprovodiće se izvršenja izvršnih isprava u vezi sa porodičnim odnosima.

U svim ostalim predmetima, počev od 19. marta godine, do okončanja vanrednog stanja, glavni pretresi/ročišta se odlažu.

Ukazano je da se za vreme trajanja vanrednog stanja stranke o toku predmeta Prvog osnovnog suda u Beogradu mogu informisati na sajtu Ministarstva pravde portal.sud.rs.

Kratka obaveštenja o predmetima stranke i ostali učesnici u postupku mogu dobiti isključivo pozivom na broj telefona 011/ 655 3735 u periodu od 09 do 13 časova.

Za vreme trajanja vanrednog stanja, u sudskim zgradama u Bulevaru Nikole Tesle 42 i Katanićevoj 15 stranke mogu slati pismena isključivo putem pošte, osim predaje pismena u predmetima koji zahtevaju hitnost u postupanju.

Za te slučajeve u obe sudske zgrade će biti otvoren po jedan šalter, sa kontrolisanim brojem stranaka koje mogu pristupiti, uz obezbeđenje mera predostrožnosti - nošenje zaštitnih maski i rukavica koje je potrebno da stranka obezbedi.

U obe sudske zgrade će biti ograničen uvid u spise predmeta samo na predmete hitne prirode, uz obezbeđenje mera predostrožnosti - nošenje zaštitnih maski i rukavica koje je potrebno da stranka obezbedi i to u periodu od 9 do 13 časova.

Predaja zahteva za izdavanje potvrda i uverenja o kojima se vodi službena evidencija u ovom sudu, vrši se samo putem pošte, uz naznaku tačne adrese na koju će uverenje nakon izrade biti dostavljeno i kontakt telefona na koji se mogu kontaktirati, ukoliko je predata nepotpuna dokumentacija.

Izvor: Vebsajt Blic, 20.03.2020.
Naslov: Redakcija