Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA: Zaštitnik građana navodi da Ministarstvo zdravlja ne obavlja nadzor nad sprovođenjem Zakona


Ministarstvo zdravlja ne obavlja nadzor nad sprovođenjem Zakona o pravima pacijenata ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013 - dalje: Zakon) i ne osnažuje mehanizame za zaštitu prava pacijenata, navodi se u izveštaju Zaštitnika građana, koji je predstavljen u Beogradu.

Ministarstvo ne raspolaže podacima koji se odnose na imenovanje savetnika pacijenata i obrazovanje saveta za zdravlje u lokalnim samoupravama, niti podacima o lokalnim samoupravama koje nisu ispunile svoje obaveze propisane Zakonom, piše u izveštaju.

Kako je navedeno, sistem zaštite prava pacijenata u lokalnim samoupravama nije zaživeo u praksi, odnosno nije u svim lokalnim zajednicama postavljen savetnik za zaštitu prava pacijenata, niti su u svim lokalnim sredinama formirani saveti za zdravlje.

U opštinama u kojima je to urađeno ima brojnih poteškoća - za savetnika je najčešće određena osoba kojoj je to dodatni posao u lokalnoj samoupravi, ne postoje adekvatni uslovi za rad saveta, a u prostorijama koje služe za prijem pacijenata nije obezbeđena privatnost pacijenta.

Takođe, tamo gde je uspostavljena ta institucija registrovan je mali broj prigovora, a jedna od razloga za to je nedovoljna obaveštenost građana o njihovim pravima i mehanizmima za njihovu zaštitu.

Time su, kako je navedeno u izveštaju, načinjeni propusti koji mogu da otežavaju pravni položaj pacijenata i za posledice imaju kršenje njihovih prava.

Zamenica zaštitnika građana, Gordana Stevanović, rekla je na konferenciji da se nada da će propusti biti ispravljeni i da će biti sproveden preporuke Zaštitnika građana, kako bi se što bolje osposobili saveti za zaštitu pacijenata da adekvatno postupaju.

Ivana Rodić iz Sektora za inspekcijske poslove Ministarstva zdravlja rekla je da je javna rasprava o ovom Zakonu bila jedna od najopširnijih o nekom zakonu iz oblasti zdravstva i da je polovina primedaba usvojena.

Ona je navela da je od usvajanja Zakona urađen vodič za savete i savetnike sa tačnim postupanjima i da su sprovedene edukacija i obuke na višednevnim seminarima.

Rodić je najavila da će obuke biti nastavljena svake godine, kako bi se povećala efikasnost mehanizma zaštite prava pacijenta i najavila da će biti rađena godišnja analiza žalbi, kako bi se videlo na šta se najčešće pacijenti žale i šta je to što se treba unaprediti.

Zakonom iz 2013. godine zaštita prava pacijenata je izmeštena iz zdravstvene ustanove u jedinicu lokalne samouprave, sa ciljem da se obezbedi veća samostalnost i objektivnost osoba odgovornih za postupanje po prigovoru pacijenata.

Do 2003. godine oblast prava pacijenata u Srbiji bila je regulisana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kojim je bilo propisano da rad zaštitnika pacijentovih prava organizuju zdravstvene ustanove.

Izvor: Vebsajt RTS, 24.03.2016.
Naslov: Redakcija