Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA: Obveznik plaćanja TV takse je svako fizičko i pravno lice koje je korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru. Da bi se rešio plaćanja takse u vikendici ili kući koju niko ne koristi, vlasnik mora da pribavi vlasnički list iz katastra, overenu izjavu u sudu ili kod notara i plati najmanje 1.400 dinara, a cena godišnje takse je 1.800 dinara


Kako bi bili oslobođeni plaćanja TV takse, građani koji na to imaju pravo treba da plate malo manje nego što bi ih koštala godišnja naknada za gledanje javnih servisa. Da bi se rešio plaćanja takse u vikendici ili kući koju niko ne koristi, vlasnik mora da pribavi vlasnički list iz katastra, overenu izjavu u sudu ili kod notara i plati najmanje 1.400 dinara, a cena godišnje takse je 1.800 dinara.

Kako su iznos i način naplate takse i finansiranje javnih servisa Zakonom o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) uređeni samo za ovu godinu, vrlo je moguće da će 2017. godine morati da ponove istu proceduru. Da li zbog komplikovane procedure ili zbog cene dokumenata koje treba da dostave, tek hiljadu vlasnika brojila ostvarilo je ovu povlasticu, iako su naplata pa i procedura oslobađanja počeli od Nove godine.

Pre samo pola godine, direktor javnog servisa Radio-televizije Srbije, Dragan Bujošević, izjavio je da očekuje da će plaćanja takse, po raznim osnovama, biti oslobođeno između 500.000 i 600.000 građana. Oko 650.000 od ukupno 2,8 miliona vlasnika brojila ranije nije moralo da plaća pretplatu, koja je u međuvremenu ukinuta.

Podaci RTS-a kažu da je podneto oko 80.000 zahteva za oslobađanje plaćanja, prema različitim osnovima.

- Na osnovu uzorka konstatovano je da oko 80 odsto podnetih zahteva nema priloženu odgovarajuću dokumentaciju neophodnu za odlučivanje po zahtevu, te je u toku postupak za uređenje dokumentacije - kažu u RTS. - Imajući u vidu složenost postupka oslobađanja koji se sprovodi u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010), do sada je od obaveze plaćanja takse oslobođeno više od hiljadu korisnika merila električne energije.

A pravo da budu oslobođeni plaćanja imaju stoprocentni invalidi, ali samo ako se brojilo vodi na njihovo ime. Isto važi i za korisnike nadoknade za tuđu negu i pomoć, osobe trajno oštećenog vida i sluha, korisnike socijalne pomoći i penzionere sa penzijom manjom od 14.000 dinara.

Vlasnici više brojila mogu da budu oslobođeni plaćanja za objekte u kojima godišnje troše manje od 300 kilovata i u kojima ne stanuju. Njima je potrebno da donesu vlasnički list, koji košta oko 1.100 dinara i overenu izjavu da ne stanuju na toj adresi. Njena overa kod notara plaća se 360 dinara ako je jedan vlasnik, a što je više vlasnika raste i cena izjave.

Podatke o vlasnicima brojila koji su ispunili uslove za oslobađanje od ove takse, RTS šalje Elektroprivredi Srbije, koja im ovu stavku skida sa računa. Svima koji ostvare ovo pravo biće vraćen novac za mesece u kojima su plaćali po 150 dinara.

TV taksa našla se i na računima za struju brojila postavljenih za zajedničku potrošnju struje u zgradama, ili za rad liftova, u garažama, podrumima... U RTS kažu da je oko 70.000 brojila, po ovom osnovu, oslobođeno plaćanja takse. Do kraja meseca "skinuće" taksu sa još 18.000 računa, po istom osnovu.

Izvor: Vebsajt Novosti, I. Mićević, 24.03.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija