Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Nacionalna organizacija potrošača navodi da je naplata "troškova javnog snabdevača" kroz račune za električnu energiju nezakonita. EPS na ovaj način građanima ispostavlja i račun za izradu, štampanje i dostavu mesečnog obračuna na kućnu adresu, što je u suprotnosti sa članom 12 Zakona


Samo na ime "troškova javnog snabdevača", što je jedna od stavki na računima za električnu energiju, EPS mesečno inkasira 437,5 miliona dinara (oko tri i po miliona evra). Ovaj trošak građane mesečno košta 125 dinara i plaćaju ga svi vlasnici tri i po miliona brojila koliko ih ima u Srbiji.

On mora da se plati bez obzira da li je ostvarena potrošnja električne energije ili ne, a na taj iznos se obračunava i PDV i zatezna kamata, u slučaju kada obaveze nisu izmirene.

Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS) smatra da je ova stavka u računima za električnu energiju nezakonita, jer EPS na ovaj način građanima ispostavlja i račun za izradu, štampanje i dostavu mesečnog obračuna na kućnu adresu (kao i troškove praćenja računa, kol centra..), a tako nešto je prema Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon - dalje: Zakon) zabranjeno.

Član 12. Zakona predviđa da je trgovac dužan da za kupljenu robu ili uslugu potrošaču izda račun. Između ostalog stoji da je zabranjeno naplaćivanje izdavanja i slanja računa i opomena potrošaču radi naplate dospelih novčanih potraživanja – kažu u pravnom timu NOPS-a.

Goran Papović, predsednik ove organizacije, kaže da je "trošak javnog snabdevača" u najmanju ruku netransparentan deo računa za struju i da je njihova organizacija više puta slala dopise EPS-u tražeći da se preispita. Račun za struju bi, tvrdi Papović, trebalo da bude umanjen za 125 dinara.

Odgovor nismo dobili, niti smo saznali šta radi Komisija za rešavanje potrošačkih sporova i savetodavno telo koje sedi u EPS-u (koje čine predstavnici potrošačkih organizacija), kao i u drugim javnim preduzećima i služe upravo da bi radili u interesu potrošača – kaže Papović i dodaje da bi ovo bila idealna situacija da se pokrene postupak zaštite kolektivnog interesa potrošača (koji je predviđen Zakonom), jer je u jednom slučaju povređeno pravo velikog broja građana. On je napomenuo da nije isključeno i da je takav zahtev već poslat Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija jer su se ranije, kada su se tek pojavili novi računi za električnu energiju žalile i druge potrošačke organizacije.

U Sektoru za zaštitu potrošača pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija kažu da takav zahtev ipak nije stigao do njih.

Nijedan zahtev za pokretanje postupka zaštite kolektivnog interesa potrošača od početka primene Zakona (22. septembar 2014. godine) nije imao za predmet neku nepravilnost na računima koja su izdala elektroprivredna preduzeća - kažu u Sektoru za zaštitu potrošača.

U EPS-u su rekli da je "trošak javnog snabdevača" stavka koja postoji od avgusta 2013. godine i da je isto što i ranija "naknada za merno mesto".

To je jedinstvena tarifa za tarifni element "mesto isporuke", koji je odobrila Agencija za energetiku i on je utvrđen Metodologijom za određivanje cene električne energije za javno snabdevanje ("Sl. glasnik RS", br. 52/2013 i 110/2013) – rekli su u EPS-u i dodali da oni poštuju sve zakone i propise Republike Srbije i da "nema govora o kršenju Zakona".

Međutim, na pitanje koji su to tačno troškovi snabdevača i da li građani plaćaju i izradu i slanje računa, nema konkretnog odgovora.

U Agenciji za energetiku su rekli da ne mogu da kažu o kojim je konkretno troškovima reč, "jer su u pitanju komercijalno poverljivi podaci o kojima može samo da govori vlasnik troškova (EPS)".

Ipak na sajtu Agencije za energetiku koja je i odobrila ove troškove stoji da trošak javnog snabdevača nije dodatni trošak koji se nameće kupcu, već su na ovaj tarifni element raspoređeni troškovi koje ima snabdevač.

Od tih sredstava snabdevač finansira troškove koji nastaju u poslovanju sa kupcima (zaključivanje ugovora, izrade obračuna, štampanja i slanja računa, info centra itd.). Zbog toga se plaća i u mesecima kada nema potrošnje, navedeno je na sajtu Agencije za energetiku.

Goran Papović iz NOPS-a kaže da je upravo to dokaz da građani nezakonito plaćaju stavke koje bi trebalo da budu ukinute.

Ako je Zakon isti za sve onda ni EPS ne bi trebalo da naplaćuje troškove izdavanja računa za električnu energiju ili bi svi ostali trgovci i pružaoci usluga trebalo da troškove izdavanja računa prebace na leđa potrošača - dodaje predsednik NOPS-a.

U drugim preduzećima koja na kućnu adresu šalju obračune kažu da ne naplaćuju njihovo izdavanje i dostavu. Kako su rekli u "Beogasu" ova stavka se ne iskazuje kroz račun. Da potrošači ne snose te troškove, potvrdili su i u "Infostanu". U MTS-u objašnjavaju da ovakva naknada kod njih ne postoji i da se svi računi za građane štampaju unutar kompanije.

Kablovski operateri kažu da već godinama pokušavaju da omasove slanje računa mejlom, jer bi to, kažu smanjilo njihove troškove koje po Zakonu snose. Međutim, građani, kako tvrde operateri, uglavnom insistiraju da im se računi šalju na kućnu adresu. Zbog toga pojedini operateri, da bi smanjili troškove, u jednoj koverti šalju tromesečno zaduženje, što su već osporavale potrošačke organizacije, pošto se to može smatrati dovođenjem u zabludu potrošača ili izdavanje računa za usluge koje još nisu isporučene.

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon)

Izdavanje računa

Član 12

Trgovac je dužan da za kupljenu robu ili uslugu potrošaču izda račun.

Račun iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) naziv ili poslovno ime, adresu i podatke koji su značajni za utvrđivanje identiteta trgovca;

2) podatke o prodatoj robi ili pruženoj usluzi;

3) prodajnu cenu;

4) datum izdavanja računa;

5) specifikaciju prodajne cene iz člana 76. stav 3. ovog zakona.

Trgovac mora da se pridržava istaknute cene i uslova prodaje.

Zabranjeno je naplaćivanje izdavanja i slanja računa potrošaču.

Zabranjeno je naplaćivanje izdavanja i slanja opomena potrošaču radi naplate dospelih novčanih potraživanja.

Račun iz stava 1. ovog člana sadrži i ostale podatke u skladu sa posebnim propisima.

Izvor: Vebsajt Politika, Jelica Antelj, 22.03.2016.
Naslov: Redakcija