Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

FORUM SUDIJA SRBIJE: Forum predlaže izmenu programa za automatsko vođenje predmeta (AVP), u smislu njegovog usklađivanja sa Pravilnikom o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova. Traže da se sudijama omogući da u kontinuitetu prate i dobijaju ažurne informacije o rezultatima njihovog rada, nezavisno od rada komisija koje će se baviti vrednovanjem rada sudija


Predsednik upravnog odbora Foruma sudija Srbije, sudija Nebojša Đuričić, uputio je Komisiji za standardizaciju načina prikupljanja i obrade podataka u primeni poslovnog softvera za upravljanje predmetima u postupku prikupljanja, obrade podataka, kao i sačinjavanje izveštaja u sudovima Republike Srbije, odnosno Potkomisiji za AVP (automatsko vođenje predmeta) predlog za izmenu AVP programa.

Predlog izmena se pre svega odnosi na usklađivanje AVP programa sa Pravilnikom o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova ("Sl. glasnik RS", br. 81/2014, 142/2014, 41/2015), čija je primena počela 01. jula 2015. godine.

Neophodno je da se omogući sudijama da u kontinuitetu prate i dobijaju ažurne informacije o rezultatima njihovog rada i to u skladu sa važećim Pravilnikom o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova ("Sl. glasnik RS", br. 81/2014, 142/2014, 41/2015 i 7/2016), nezavisno od rada komisija koje će se baviti vrednovanjem rada sudija.

Forum sudija Srbije će u narednom periodu, u cilju povećanja efikasnosti sudstva predložiti Podkomisiji za AVP i druge izmene AVP programa kako bi njihovo korišćenje olakšalo svakodnevni rad sudija i sudije rasteretio suvišnog administrativnog posla.

Izvor: Facebook Forum sudija Srbije, 22.03.2016.
Naslov: Redakcija