Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA VISOKOG SAVETA SUDSTVA O OBAVEZNOJ STALNOJ OBUCI SUDIJA OSNOVNIH, VIŠIH, PRIVREDNIH SUDOVA I PRIVREDNOG APELACIONOG SUDA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Pravosudna akademija organizuje obaveznu obuku 28. marta, 4., 11. i 12. aprila 2016. godine


Visoki savet sudstva je, na sednici održanoj 22. januara 2016. godine, doneo Odluku o obaveznoj stalnoj obuci sudija osnovnih sudova, viših sudova, privrednih sudova i Privrednog apelacionog suda u Republici Srbiji u vezi sa primenom Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015), koji stupa na snagu 1. jula 2016. godine.

Odredbom člana 9. stav 3. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US i 106/2015) je propisano da je obuka za sudije obavezna na osnovu zakona ili odluke Visokog saveta sudstva, između ostalog,u slučaju bitnih promena propisa i uvođenja novih tehnika rada.

Odredbom člana 45. stav 5. Zakona o Pravosudnoj akademiji ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 32/2014 - odluka US i 106/2015) je propisano da odlukom Visokog saveta sudstva može biti propisana obavezna stalna obuka sudija, između ostalog, zbog bitnih promena propisa i uvođenja novih tehnika rada.

U skladu sa gore navedenim Pravosudna akademija organizuje obaveznu obuku u vezi sa primenom Zakona o izvršenju i obezbeđenju za sudije privrednih sudova i Privrednog apelacionog suda u Republici Srbiji i to:

28. marta 2016. godine u Novom Sadu,

4. aprila 2016. godine u Kragujevcu,

11. i 12. aprila 2016. godine u Beogradu sa početkom u 10 časova.

Predavači:

Jasmina Stamenković, Mladen Nikolić i Vesna Todorović, sudije Privrednog apelacionog suda

Izvor: Vebsajt Pravosudna akademija, 23.03.2016.
Naslov: Redakcija