Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NAUČNI SKUP "U SUSRET NOVOM GRAĐANSKOM ZAKONIKU" 25. MARTA 2016. GODINE


Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu organizuje naučni skup "Srpski građanski zakonik – 170 godina, u susret novom Građanskom zakoniku".

Skup će biti održan 25. marta 2016. godine, sa početkom u 10 časova u konferencijskoj sali Pravnog fakulteta.

10:00 Svečano otvaranje skupa

Pozdravne reči (dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Sima Avramović; upravnik Instituta za pravne i društvene nauke, prof. dr Radmila Vasić; kourednik zbornika, prof. dr Milena Polojac)

Uvodno izlaganje: prof. dr Miodrag Orlić – U susret novom građanskom zakoniku

11:00 Prva sesija – O postanku i uvodnim temama

predsedava prof. dr Dragor Hiber

prof. dr Sima Avramović – Srpski građanski zakonik (1844) i pravni transplanti: kopija austrijskog uzora ili više od toga?

prof. dr Srđan Šarkić – Kalimahov kodeks – malo poznata kodifikacija koja je prethodila Srpskom građanskom zakoniku

prof. dr Marko Petrak – Bogišićeva razmatranja o "pravdi i pravici" u kontekstu Srpskog građanskog zakonika

prof. dr Zoran Mirković – Uvodna pravila i uvođenje u život Srpskog građanskog zakonika

doc. dr Nina Kršljanin – Kolizione norme Srpskog građanskog zakonika prof. dr Dragan Nikolić – Građanski zakonik, knez Miloš Obrenović I zakonodavna komisija u Srbiji 1829-1835. godine

13:00 Druga sesija – O porodici i nasleđivanju

predsedava prof. dr Nebojša Jovanović

prof. dr Marija Draškić – Usvojenje i hraniteljstvo – dobra tradicija Srpskog građanskog zakonika?

prof. dr Vojislav Stanimirović – Snaga običaja – porodica u Srpskom građanskom zakoniku između starog i novog

doc. dr Ivana Krstić-Mistridželović – Zakon o starateljstvu iz 1872. godine – jedna epizoda dekodifikovanja Srpskog građanskog zakonika

ass. dr Miloš Stanković – Ugovor na slučaj smrti u Srpskom građanskom zakoniku ass. ms Uroš Stanković – Hiljadu osamsto četrdeset šesta – naslednopravni položaj ženske dece po treći put na dnevnom redu

15:30 Treća sesija – O ugovorima i naknadi učinjene štete

predsedava prof. dr Zoran Mirković

prof. dr Dragor Hiber – Pojam i predmet jemstva u Srpskom građanskom zakoniku i savremenom pravu

prof. dr Nebojša Jovanović – Ugovor o igri i opkladi u Srpskom građanskom zakoniku

prof. dr Milena Polojac – Ortakluk kao zajednica imovine u Srpskom građanskom zakoniku

prof. dr Mirjana Radović – Imovina ortakluka kao imovina zajedničke ruke prof. dr Marija Karanikić Mirić – Odgovornost za štetu po Srpskom građanskom zakoniku: jedan osnov ili njihova množina?

doc. dr Vladimir Vuletić – Zašto Srpski građanski zakonik nije pravni transplant – ugovor o prodaji i kupovini

doc. dr Samir Aličić – Ugovor o posluzi u Srpskom građanskom zakoniku u svetlu rimskog prava

doc. dr Andreja Katančević – Troškovi porođaja i Srpski građanski zakonik prof. dr Marko Đurđević – Tolkovanja, izmene i dopune Srpskog građanskog zakonika u prvih dvadeset godina njegovog važenja

17:45 Četvrta sesija – O državini i pravima na stvari

predsedava prof. dr Marko Đurđević

prof. dr Miloš Živković – Uređenje ličnih službenosti u Srpskom građanskom zakoniku

ass. mr Duško Čelić – Državina prema Srpskom građanskom zakoniku – 170 godina kasnije

ass. ms Miljana Todorović – Primena tapijskog sistema nakon donošenja Srpskog građanskog zakonika

Izvor: Vebsajt Pravni fakultet, 21.03.2016.