Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROK ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA O VRSTI I KOLIČINI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA: 31.3.2014. godine


Na osnovu odredbi Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010, 86/2011,15/2012, 41/2013 - dr. pravilnik i 3/2014), proizvođači i uvoznici proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada su u obavezi da do 31.3.2014. godine dostave podatke o o vrsti i količini proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada Agenciji za zaštitu životne za 2013. godinu.

Izvor: Redakcija, 24.3.2014.