Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O RADNOJ VERZIJI NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA: Zakonska zaštita za sve koji prijave korupciju


Savetnik ministra pravde i državne uprave Radomir Ilić izjavio je da je cilj zakona o zaštiti uzbunjivača pružanje sveobuhvatne i apsolutne zaštite osoba koje prijave zloupotrebe, korupciju ili nepravilnosti u privatnom ili javnom sektoru, koja će biti omogućena od strane Višeg suda.

Ilić je na javnoj raspravi o radnoj verziji Nacrta zakona o zaštiti uzbunjivača u Palati Srbija rekao da je potrebno da državni organi i institucije budu sigurno utočište uzbunjivaču, koji im se obraća za efikasnu pravnu pomoć i zaštitu putem tužbe.

Ovaj zakon će, kako je dodao, zaštititi ona lica koja su prijavila korupciju, a kojima preti otkaz od strane poslodavca, premeštaj u drugi grad, ili niže rangirani status.

Savetnik ministra pravde i državne uprave Mirjana Mihajlović ukazala je na to da će, ukoliko Narodna skupština Republike Srbije usvoji ovaj zakon u junu ove godine, biti poboljšana stopa otkrivanja nezakonitosti u našem društvu, na taj način što će procesuiranjem određenih nepravilnosti biti vraćeno poverenje u nadležne institucije.

Mihajlović je precizirala da su nacrtom ovog zakona predviđena tri kanala uzbunjivanja.

  • prvi kanal interno prijavljivanje, koje vrši zaposleni kod svog poslodavca,
  • drugi je spoljašnje uzbunjivanje, koje se odnosi na uzbunjivanje ovlašćenih organa, kao što su nadležna inspekcija, policija i tužilaštvo, dok je
  • treći kanal uzbunjivanje javnosti, pri čemu se mora poštovati pretpostavka nevinosti.

Prema njenim rečima, preporuka Saveta Evrope, koju je radna grupa Ministarstva pravde i državne uprave poštovala prilikom pisanja nacrta ovog zakona, jeste da

  • uzbunjivač može biti svako lice koje u svom radnom okruženju primeti određeno nezakonito postupanje, bez obzira na to da li je pravno zaposlen kod poslodavca, ili faktički radi za njega.

Nacrt ovog zakona, kako je naglasila, predviđa još širu zaštitu od one koja je predložena preporukom.

Sudija Prekršajnog suda u Beogradu i član Radne grupe koja radi na izradi ovog dokumenta Marijana Šarac istakla je da će zakon o zaštiti uzbunjivača uvesti jednu novinu koja će omogućiti zaštitu ne samo licima koja prijave korupciju- uzbunjivačima, već i sa njima povezanim licima, kao što su, na primer, članovi porodice, koji takođe trpe štetne posledice zbog uzbunjivanja.

Šarac je ponovila da će Srbija nakon usvajanja ovog zakona biti lider u regionu u sveobuhvatnoj borbi protiv korupcije.

Prisutnima su se obratili i vršilac funkcije predsednika Prekršajnog suda u Beogradu Milan Marinović i urednik portala "Pištaljka" Vladimir Radomirović, koji su uputili poziv prisutnima da komentarima i sugestijama doprinesu izradi kvalitetnijeg zakonskog rešenja.

Javnu raspravu je organizovalo Ministarstvo pravde i državne uprave Vlade Republike Srbije, uz podršku USAID - Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast JRGA.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 24.3.2014.