Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BR. 1260/89 OD 8. MAJA 1989. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BR. 1584/89 OD 7. JUNA 1989. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BR. 1586/89 OD 7. JUNA 1989. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BR. 1676/89 OD 13. JUNA 1989. GODINE O SVRSTAVANJU ROBE U CN OZNAKE 2206 00 931 I 6911 10 00 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BR. 2061/89 OD 7. JULA 1989. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BR. 548/89 OD 28. FEBRUARA 1989. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BR. 645/89 OD 14. MARTA 1989. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BR. 736/89 OD 16. MARTA 1989. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2014)
 • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2013 - prečišćen tekst, 9/2013 - ispr., 61/2013 i 15/2014)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "HIPODROM BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2014 - prečišćen tekst i 16/2014)
 • ODLUKA O UKIDANJU JUGOKONCERTA - USTANOVE ZA MUZIČKO-SCENSKU DELATNOST ("Sl. list grada Beograda", br. 16/2014)
 • PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA I DELATNOSTI U USTANOVAMA U KOJIMA SE OSTVARUJU PRAVA IZ SOCIJALNE ZAŠTITE O ČIJEM SE OBEZBEĐIVANJU STARA GRAD BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2007, 44/2007, 2/2012 i 16/2014)
 • PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA BEOGRADA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 16/2014)
 • REŠENJE O RASPOREDU RADNOG VREMENA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 28/2007, 1/2009, 36/2009, 37/2009, 48/2009, 61/2009, 8/2010, 31/2010, 13/2011, 51/2011, 29/2012, 56/2012, 62/2012, 54/2013 i 16/2014)
 • KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JP "OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA" - KRALJEVO ("Sl. list grada Kraljeva", br. 31/2013)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA RODNE RAVNOPRAVNOSTI GRADA KRALJEVA ZA PERIOD OD 2014 - 2018. GODINE ("Sl. list grada Kraljeva", br. 30/2013)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 31/2012, 10/2013, 17/2013, 25/2013 i 1/2014 - ispr.)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU 2014. GODINOM OBELEŽAVANJA JUBILEJA STOGODIŠNJICE CERSKE BITKE ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 25/2013)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU U OBLASTI UGOSTITELJSTVA, ZANATSTVA I TRGOVINE NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 13/2009, 28/2010 - dr. odluke i 25/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU REGRESNIH SKALA I VISINI CENE USLUGA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "NAŠE DETE" U ŠAPCU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 28/2010 i 25/2013)
 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 25/2013)
 • KORPORATIVNA GARANCIJA
 • ZAHTEV ZA ODLAGANJE IZVRŠENJA PORESKOG REŠENJA
 • COMMISSION REGULATION (EEC) No 1260/89 of 8 May 1989 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Communities", No L 126/12 of 9.5.1989 -
 • COMMISSION REGULATION (EEC) No 1584/89 of 7 June 1989 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Communities", No L 156/15 of 8.6.1989 -
 • COMMISSION REGULATION (EEC) No 1586/89 of 7 June 1989 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Communities", No L 156/20 of 8.6.1989 -
 • COMMISSION REGULATION (EEC) No 1676/89 of 13 June 1989 on the classification of goods in CN codes 2206 00 93 and 6911 10 00 - "Official Journal of the European Communities", No L 164/7 of 15.6.1989 -
 • COMMISSION REGULATION (EEC) No 2061/89 of 7 July 1989 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Communities", No L 196/5 of 12.7.1989 -
 • COMMISSION REGULATION (EEC) No 548/89 of 28 February 1989 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Communities", No L 60/31 of 3.3.1989 -
 • COMMISSION REGULATION (EEC) No 645/89 of 14 March 1989 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Communities", No L 71/17 of 15.3.1989 -
 • COMMISSION REGULATION (EEC) No 736/89 of 16 March 1989 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Communities", No L 80/21 of 23.3.1989 -
Izvor: Paragraf Lex