Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O PROIZVODNJI I PROMETU MALIH KOLIČINA HRANE BILJNOG POREKLA, PODRUČJU ZA OBAVLJANJE TIH DELATNOSTI, KAO I ISKLJUČENJU, PRILAGOĐAVANJU ILI ODSTUPANJU OD ZAHTEVA HIGIJENE HRANE: Od 1. marta 2020. godine počinje primena Pravilnika, kojim se uređuje prodaja prehrambenih proizvoda na kućnom pragu. Proizvođači moraju da se registruju kao preduzetnici i da plaćaju paušalni porez


Svi mali proizvođači biljnih prehrambenih proizvoda od 1. marta će moći i na kućnom pragu da prodaju domaće specijalitete legalno. Način na koji će to moći da rade reguliše Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla, području za obavljanje tih delatnosti, kao i isključenju, prilagođavanju ili odstupanju od zahteva higijene hrane ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020), koji se odnosi na male subjekte u poslovanju hranom biljnog porekla. Gazdinstva koja se bave prodajom ajvara, pekmeza, sušenog voća ili sokova neće morati da ispunjavaju stroge uslove poslovanja, ali će biti u obavezi da se registruju kao preduzetnici i da plaćaju paušalni porez. Koliko će taj namet koštati zavisi od obima proizvodnje i mesta u kojem posluju, ali će morati da izdvoje minimum 10.000 dinara mesečno poreza i doprinosa.

Kako je ispričao Radivoj Nadlački, savetnik ministra poljoprivrede, mali proizvođači hrane do sada su morali da ispune sve zahteve kao da su veliki. To je za mnoge bio problem i svoju robu su prodavali u sivoj zoni.

- Našem Zakonu o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 17/2019) ostavljena je mogućnost da se podzakonskim aktima dozvole određena prilagođavanja i odstupanja za prerađivače koji se bave preradom malih količina hrane biljnog porekla - govori Nadlački. - To je praksa i u EU. Cilj je da se malima omoguće lakši uslovi, a da se ne ugrozi bezbednost. Proizvođači će biti podeljeni u dve grupe. Na one koji imaju preradu na poljoprivrednom gazdinstvu i na one koji to rade u objektima malog kapaciteta.

Prema rečima Nadlačkog, svi koji se bave proizvodnjom na poljoprivrednim gazdinstvima, moraju da prerađuju isključivo svoje proizvode, koji su tu i nastali. Oni proizvođači koji se bave i otkupom, to moraju da rade u objektima malog kapaciteta. To znači da će im biti dozvoljeno 50 odsto sirovine od otkupa, a ostalo iz sopstvene proizvodnje. Uz to, svi koji se bave preradom u gazdinstvima, svoje proizvode moći će da prodaju u opštini gde se nalaze i u lokalnim mestima. Dok će oni koji budu proizvodili u objektima malog kapaciteta, to moći da rade na teritoriji čitave zemlje.

- Postoji tačno određeno po količinama koje mali proizvođači mogu da proizvedu da bi bili u ovim kategorijama - objašnjava Nadlački. - Ono što će svi morati da urade jeste da se registruju kao preduzetnici. Biće paušalno oporezovani i ne ulaze u sistem PDV. U narednom periodu biće urađeni vodiči za ovaj Pravilnik. Na raspolaganju će biti i pomoć preko naših stručnih poljoprivrednih službi.

Želimo da omogućimo svima koji se time bave da to rade legalno. Ministarstvo će već ove godine, kroz mere podsticaja, da obezbedi pomoć ovim proizvođačima. Najviše kroz nabavku mašina koje su im potrebne za proizvodnju. Ovo je jedna od mera koje su tražili sami proizvođači. Ovaj Pravilnik je nešto novo u Srbiji i sve što se bude u praksi primetilo da ne odgovara biće popravljeno.

Na "kućnom pragu" će moći da se prodaju brašno, hleb, peciva, testenine, voćni sokovi, proizvodi od termički obrađenog voća i povrća - govori Nadlački. - U ovu grupu proizvoda spadaju i sušeno i kandirano voće, aromatično i začinsko bilje, konzervisano i marinirano povrće, marinirane i sušene pečurke, namazi biljnog porekla, obrađeni biljni proizvodi, pržene semenke, mleveni orasi, mak.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Subin, 22.02.2020.
Naslov: Redakcija