Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE: Zakonom je predviđena naknada štete, na koji imaju pravo oni koji smatraju da su oštećeni zloupotrebama koje je Komisija za zaštitu konkurencije utvrdila. Naknada se ostvaruje pred sudom u parničnom postupku


Komisija za zaštitu konkurencije bi mogla edukativno da deluje kako bi i sami građani zatražili naknadu štete ako su oštećeni ponašanjem privrednih subjekata koji su odlukama Komisije sankcionisani, rekao je Milan Kostić profesor na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, na održanoj javnoj diskusiji o novim pravnim rešenjima u oblasti zaštite konkurencije.

Naknada štete predviđena je postojećim Zakonom o zaštiti konkurencije ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 95/2013 - dalje: Zakon), a na nju imaju pravo oni koji smatraju da su zloupotrebama koje je Komisija za zaštitu konkurencije svojim rešenjem utvrdila.

U Zakonu je navedeno da se naknada ostvaruje pred sudom u parničnom postupku i da odluka Komisije nije pretpostavka da je štete bilo već se mora dokazati pred sudom.

Kostić smatra da Zakon trebalo promeniti i u pravcu da se više uključi ekonomska analize jer bi to bila" zaštita komisije od negativnih odluka" kako od kompanija tako i "od odluka koje nemaju pokriće".

Sadašnji Zakon usklađen je sa preko 90 odsto sa novom direktivom EU u ovoj oblasti, rekao je dr. Miloje Obradović predsednik Komisije za zaštitu konkurencije "a nadamo se da ćemo se u novim zakonom uskladiti u potpunosti.

Novi zakon bi trebalo da sadrži "ne nova, nego najbolja pravna rešenja iz evropske i svetske prakse u oblasti zaštite konkurencije", ukazao je Obradović, što bi obezbedilo pravnu sigurnost kako za učesnike na tržištu tako i za Komisiju za zaštitu konkurencije"

Među najčešćim pitanjima o kojima Komisija odlučuje on je naveo zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu, kao i dogovora o javnim nabavkama i kartelizacije, i ocenio da "privreda teži profitu a važno je da imamo Komisiju koja ima autoritet sudije na tržištu a da se kompanije bore cenom i kvalitetom" a cilj je bolji životni standard svih građana.

Šef radne grupe za izradu novog zakona Jovan Stojić podsetio je da Evropska komisija i sadašnji Zakon ocenila kao adekvatan i učinkovit, ali da je Zakon donet 2009. godine nužno inovirati i usaglasiti sa Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje).

U javnoj diskusiji koja je održana u Privrednoj komori Srbije u Beogradu o novim pravnim rešenjima u oblasti zaštite konkurencije učestvovali su predstavnici privrede, stručne javnosti i državnih institucija.

Izvor: Vebsajt RTV, 20.02.2019.
Naslov: Redakcija