Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KOL CENTAR ZA DODELJIVANJE BRANILACA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI: Advokati po službenoj dužnosti dodeljuju se onima koji su osumnjičeni za teška krivična dela za koja je po zakonu obavezna odbrana, a nemaju novca da angažuju izabranog branioca. Troškove njihovog rada finansira država


Odmah posle hapšenja, policija je pozvala kol centar advokatske komore. Operater je pozvao prvog advokata sa liste po azbučnom redu, a softver je zabeležio da je branilac prihvatio da zastupa osumnjičenog.

Tako je 18. februara 2019. godine u svim advokatskim komorama u Srbiji počeo da radi softver koji omogućava da za službene odbrane budu pozivani advokati po redosledu sa liste i da niko ne bude "preskočen".

18. februara je do 14 časova evidentirano ukupno 58 poziva predstavnika krivičnog gonjenja iz cele Srbije. Advokati po službenoj dužnosti dodeljuju se onima koji su osumnjičeni za teška krivična dela za koja je po zakonu obavezna odbrana, a nemaju novca da angažuju izabranog branioca. Troškove njihovog rada finansira država.

"Prvi pravi efekti rada kol-centra biće vidljivi za mesec dana", kaže Jugoslav Tintor, predsednik Advokatske komore Beograda (AKB).

Ukoliko se advokat ne javlja na telefon, softver bira sledećeg sa liste, a na njoj su svi branioci koji smatraju da mogu da pruže delotvornu pravnu zaštitu osumnjičenima za krivična dela, kako klasičnog tako i organizovanog kriminala. U Beogradu je na toj listi više od 2.000 advokata.

Tako policija i tužilaštvo neće više moći da angažuju advokate "preko veze". Softver beleži svaki poziv i evidentira da li se pozvani advokat javio i da li je odbio da bude branilac po službenoj dužnosti u konkretnom slučaju.

Sistem je zasnovan na strogom poštovanju redosleda i obavezi državnih organa da prilikom postavljanja advokata kontaktiraju kol centar – kaže Jugoslav Tintor, predsednik Advokatske komore Beograda (AKB).

Sve policijske stanice i odeljenja kriminalističke policije, tužilaštva i sudovi povezani su sa jedinstvenim kol-centrom i neće više moći da biraju advokate po sopstvenom nahođenju.

"Na osnovu potpisanog Protokola između Advokatske komore Srbije (AKS), Ministarstva pravde, Vrhovnog kasacionog suda i Republičkog javnog tužilaštva, 18. februara 2019. godine otpočeo je sa radom kol centar za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti", saopšteno je iz AKS-a.

Komora izražava zadovoljstvo što je na ovaj način obezbeđen otvoren i pravičan sistem u okviru kojeg će biti striktno poštovan redosled advokata sa liste, a građanima biti obezbeđena delotvorna odbrana u krivičnom postupku. Uvođenjem obaveze pozivanja jedinstvenog telefonskog broja kol-centra za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti, otklanja se višedecenijski problem koji je bio potencijalni uzrok korupcije i voluntarizma prilikom postavljanja branilaca – kaže Viktor Gostiljac, predsednik AKS.

Reč je o sistemu u kome će svi podaci biti javni i proverljivi, naglašava Jugoslav Tintor. Softver automatski beleži datum i vreme svakog telefonskog poziva, a operater prilikom javljanja unosi u sistem i dodatne podatke o službi koja upućuje poziv i broju krivičnog predmeta za koji se traži branilac. Operater nema mogućnosti da vidi redosled i manipuliše postavljenjem advokata.

Svaki razgovor se automatski tonski snima i trajno čuva u sistemu. Aplikacija pruža mogućnost jednostavnog pregleda podataka o svim postavljenim braniocima i onima koji se nisu odazvali na poziv, uključujući i detalje svakog realizovanog ili propuštenog poziva, kao i pretragu u sistemu za svakog advokata ili za konkretan predmet. To će omogućiti i izradu periodičnih izveštaja, koji će biti javni – kaže Tintor.

Određivanje branilaca preko kol-centra na ovaj način se prenosi sa predstavnika krivičnog gonjenja na advokaturu, kao samostalnu i nezavisnu profesiju, naglašava predsednik AKB.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 19.02.2019.
Naslov: Redakcija