Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O POSEBNIM SANITARNIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNE OBJEKTI U KOJIMA SE PRUŽAJU USLUGE ODRŽAVANJA HIGIJENE, NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA: Pravilnik na snazi od 16. februara 2019. godine


Od 16. februara 2019. godine na snazi je Pravilnik o posebnim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti u kojima se pružaju usluge održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019), a koji je Ministar zdravlja doneo na osnovu člana 9. stav 2. Zakona o sanitarnom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004).

Pravilnikom su propisani posebni sanitarni uslovi koje moraju da ispune svi objekti u kojima se obavlja delatnost pružanja usluga održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela i nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava intregritet kože, navedeni su i objekti u kojima je dozvoljeno obavljati takvu delatnost, te je propisan izgled prostorija u takvim objektima.

Objektima se, u smislu ovog pravilnika, smatraju svi objekti u kojima se pružaju usluge: frizerske, manikirske, pedikirske, kozmetičke, usluge masaže, solarijuma, pirsinga, tetovaže i sl. Objekat u kom se pružaju takve usluge mora da ima radnu prostoriju, izdvojen prostor sa čekaonicom, pomoćnu prostoriju, izdvojen prostor ili prostoriju za držanje predmeta opšte upotrebe koji se koriste pri pružanju usluga, sanitarni čvor sa predprostorom, manji rashladni uređaj za čuvanje kozmetičkih preparata, jednokratni potrošni materijal za zaštitu uređaja, opreme i nameštaja, kao i sterilizator.

Prostorije u kojima se pružaju usluge: frizerske, manikirske, pedikirske, kozmetičke, usluge masaže, solarijuma, pirsinga, tetovaže i sl. funkcionalno su povezane i podeljene na posebne prostorne celine, ukoliko se u objektu pružaju različite usluge i ne mogu biti povezane sa prostorijama koje se koriste za stanovanje i obavljanje druge delatnosti.

Površina radne prostorije zavisi od vrste i broja usluga koje se u njoj pružaju, kao i od broja radnih mesta, a najmanja površina radne prostorije sa jednim mestom za pružanje usluga iznosi po 8 m2 za frizerske, manikirske i pedikirske usluge i po 10m2 za kozmetičke, usluge masaže, solarijuma, pirsinga, tetovaže i sl. Za svako novo mesto najmanja površina radne prostorije uvećava se za 2,5m2 po stolici, odnosno 4m2 po ležaju.

Sanitarni čvor i predprostor moraju biti opremljeni uređajima, priborom i sredstvima za održavanje lične higijene, a u svim prostorijama gde se nalazi solarijum mora biti vidno postavljen natpis o opasnosti upotrebe, dok svi korisnici solarijuma moraju dati informisani pristanak na propisanom obrascu da na sopstveni rizik koriste solarijum, i u istom moraju biti navedena sva štetna dejstva UV zračenja.

Izvor: Vebsajt Unija Poslodavaca Srbije, 20.02.2019.
Naslov: Redakcija