Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA TRGOVINE REPUBLIKE SRBIJE DO 2020. GODINE: Usvajanje Strategije radi usklađivanja sa propisima EU u oblasti trgovine. Strategija predviđa oko 30 mera za razvoj trgovine, među kojima su razvoj elektronske trgovine, unapređenje zaštite potrošača i razvoj trgovine u nerazvijenim područjima


Vlada Republike Srbije će uskoro usvojiti Predlog strategije za razvoj trgovine Srbije do 2020. godine, koja predviđa jednostavnije procedure i uklanjanje administrativnih prepreka i podršku malim preduzećima.

"Trgovina je motor koji treba da vuče našu privredu napred", izjavio je načelnik Odeljenja za trgovinu u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunokacija, Željko Rakić, na javnoj raspravi o Predlogu strategije, u Privrednoj komori Srbije.

On je rekao da će javna rasprava o Predlogu strategije biti završena 27. februara 2016. godine, nakon čega će je usvojiti Vlada Republike Srbije.

Strategija predviđa razvoj moderne trgovinske mreže, internacionalnizaciju trgovine i podsticanje konkurencije, kao i podršku sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetnicima u toj oblasti. Predviđen je razvoj elektronske trgovine, ali i unapređenje zaštite potrošača.

"Strategija će služiti za dalje usklađivanje za propisima EU u oblasti trgovine", naveo je Rakić ističući da je formiranje modernog tržišta i trgovinskog sistema, jedan od najzahtevnijih zadataka u procesu pridruživanju Srbije EU.

Član stručnog tima za izradu Strategije, Goran Petković, je ukazao da će Strategija rešiti debalans koji postoji između trgovine na veliko i malo, koja sada postoji u korist trgovine na veliko.

On kaže da je trgovina na veliko u Srbiji duplo razvijenija od trgovine na malo, ali da su kod nas preduzeća koja trguju na veliko brojna i slaba, dok ih u zemljama EU ima duplo manje, ali su mnogo efikasnija.

Petković je rekao da Strategija predviđa oko 30 mera za razvoj trgovine, među kojima su i one za razvoj trgovine u nerazvijenim područjima.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 24.02.2016.
Naslov: Redakcija