Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O UDŽBENICIMA: Nacionalni prosvetni savet vratio predlog Plana udžbenika na doradu Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja


U osnovnim školama radne sveske su neophodne, posebno za predmete koji se polažu na maloj maturi, a ograničavanje obima udžbenika je mera koja neće doprineti poboljšanju kvaliteta školskih knjiga. Ovo su neke od ključnih zamerki članova Nacionalnog prosvetnog saveta (NPS) na predlog novog Plana udžbenika, koje su se čule na sednici održanoj 23. februara 2016. godine, zbog čega je taj dokument vraćen na doradu Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV).

Na predloženi plan, kojim je smanjen broj radnih svezaka, ali i uvedene novine, poput mogućnosti da izdavači štampaju jedan udžbenik za dva predmeta ili za dva razreda, čule su se brojne kritike predstavnika stručnih društava.

- Kriterijum po kojem je preporučen obim u predlogu novog Plana udžbenika nije dobar i često je na granici minimalnog broja strana koje imaju već odobreni udžbenici. To kao mera kvaliteta nije dobro ni u tehničkom, ni u kvalitativnom smislu - rekao je Aleksandar Lipkovski, predsednik NPS, uz opasku da se ne usuđuje da stavi na glasanje predlog novog Plana udžbenika imajući u vidu broj pristiglih primedbi.

Gordana Karan, predstavnica Univerziteta umetnosti u Beogradu u NPS, kritikovala je predlog da u prvom razredu osnovne škole može postojati jedan udžbenik za muzičko i fizičko, napominjući da su to dva odvojena predmeta. Ona je rekla da novi plan ni terminološki, ni suštinski ne odgovara muzičkoj umetnosti i pitala zašto prilikom izrade tog dokumenta nisu konsultovani struka i nauka dok je Vojislav Avramović iz Saveza društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije rekao je da su u planu pomešani udžbenici, priručnici i zbirke.

Zdenka Milivojević iz Saveza učitelja Srbije je rekla da učitelji ne mogu da rade kvalitetno bez dodatnih materijala i podsetila na rezultate ankete po kojima čak 74 odsto profesora razredne nastave iz svog džepa plaća fotokopiranje ili papir za kopiranje, jer to ne može da uradi u školi. Komentarišući predlog da za sedmi i osmi razred postoji jedan udžbenik hemije, za koji je preporučeno da ima 250 strana, Mirjana Marković iz Srpskog hemijskog društva je ocenila da je to lep primer iz sveta, ali da se ne uklapa u postojeći nastavni program koji je mnogo obimniji. Sličnu zamerku imala je i predstavnica Saveza društava istoričara Srbije.

Odgovarajući na kritike, direktor ZUOV-a Zoran Avramović je rekao da su na predlogu plana udžbenika dva meseca radili zaposleni u Zavodu, u saradnji sa stručnjacima za svaku oblast, te da je iznenađen ocenama da delovi tog dokumenta nisu stručni.

- Ovaj Plan za razliku od postojećeg definiše samo ono što je minimalno neophodno za realizaciju nastave i što je obavezno. Nije tačno da su radne sveske ukinute, one će postojati, a tamo gde nisu navedene kao obavezne, mogu da se kupe ukoliko se nastavnici i roditelji saglase. Preporučeni broj strana nije obavezan i služi kao orijentir za pisce udžbenike i izdavače. To ne znači da će udžbenik sa 200 strana biti odbijen pri pregledanju, ako je za neki predmet preporučeno da ima 150 strana - ocenila je Gordana Mijatović, pomoćnica direktora ZUOV-a.

Članovi NPS odbacili su i predlog novog Standarda kvaliteta udžbenika, uz dogovor da se primedbe dostave u narednih sedam dana, kako bi ZUOV mogao da modifikuje postojeći predlog o kojem će se glasati na narednoj sednici. Ipak, nejasno je kakav predlog ZUOV treba da napravi, s obzirom da je NPS na januarskoj sednici raspravljao o predloženim Standardima i da su u međuvremenu primedbe upućene Zavodu koji je uradio nešto izmenjenu verziju. Pojedini članovi NPS su, uz opasku da nisu znali zašta se glasa, tražili od predsednika Lipkovskog da ponovi glasanje, ali on je to odbio, uz obrazloženje da bi time bila narušena procedura.

Izvor: Vebsajt Danas, V. A., 24.02.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija