Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA: Direktor javnog preduzeća mora da ima fakultetsku diplomu, pet godina radnog iskustva i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima kojim se javno preduzeće bavi. Predviđeno je ukidanje izvršnog odbora javnog preduzeća, kao suvišnog kolektivnog organa, dok će direktor od zaposlenih birati izvršne direktore, najviše njih sedam


Direktori javnih preduzeća u Srbiji biraće se na javnom konkursu i neće moća da budu partijski funkcioneri, predviđeno je Zakonom o javnim preduzećima, koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 24. februara 2016. godine.

Usvojeni Zakon još predviđa da direktora javnog preduzeća imenuje Vlada Republike Srbije, na period od četiri godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa, a moraće da ima završen najmanje četvorogodišnji fakultet, najmanje pet godina radnog iskustva i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima kojim se javno preduzeće bavi.

Predviđeno je i da direktor javnog preduzeća ne može biti član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u obavljanju funkcije u organu političke stranke.

Direktor javnog preduzeća se imenuje nakon javnog konkursa, koji sprovodi komisija od pet članova, od kojih dva imenuje Vlada Republike Srbije, jednog odbor Narodne skupštine Republike Srbije nadležan za poslove privrede, a jednog Vlada za svako pojedinačno imenovanje direktora.

Direktor javnog preduzeća neće moći da ima zamenika, a mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, ostavkom i razrešenjem.

Period obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora ne može biti duži od jedne godine, a ista osoba ne može biti dva puta imenovana za vršioca dužnosti direktora.

Predviđeno je i da Nadzorni odbor javnog preduzeća čiji je osnivač Srbija ima pet članova, koje imenuje Vlada Republike Srbije, na period od četiri godine, kao i ukidanje izvršnog odbora javnog preduzeća, kao suvišnog kolektivnog organa, dok će direktor od zaposlenih birati izvršne direktore, njih najviše sedam.

Zakon predviđa i novčanu kaznu za odgovorno lice u javnom preduzeću od 50.000 do 150.000 dinara ukoliko javno preduzeće ne dostavi godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja u rokovima, utroši sredstva za određene namene iznad visine utvrđene tim programom ili ne dostavi tromesečni izveštaj u roku.

Kazne su predviđene i ukoliko javno preduzeće ne sprovodi usvojen godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja u delu koji se odnosi na zarade ili zapošljavanja, vrši isplatu zarada bez overe obrazaca ili ne objavi na internet stranici podatke.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 24.02.2016.
Naslov: Redakcija