Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJENI AMANDMANI NA PREDLOG REZOLUCIJE EVROPSKOG PARLAMENTA O SRBIJI


Spoljnopolitički komitet Evropskog parlamenta usvojio je paket amandmana na predlog rezolucije o Srbiji koji je sastavio izvestilac Dejvid Mekalister, čime su definitivno odbijeni predlozi hrvatskih poslanika da se evropske integracije Srbije uslove rešavanjem otvorenih pitanja sa Hrvatskom.

Kompromisni amandmani su usaglašeni između poslaničkih grupa nakon što je na prvobitni Mekalisterov nacrt podneto čak 222 amandmana, tako da ih je na kraju ostalo 21.

U prihvaćenim kompromisnim amandmanima stavljen je veći naglasak na potrebu poštovanja slobode štampe, prava manjina i uloge nezavisnih institucija, ali je prihvaćen i amandman kojim se Evropski savet odlučnije poziva da otvori prva poglavlja u pregovorima o pridruživanju sa Srbijom, kao i da, pored tehničkih uslova za otvaranje poglavlja, "uzme u obzir politički kontekst odnosa Srbije sa EU".

Iako ostaju zahtevi prvobitnog Mekalisterovog nacrta da se Srbija priključi sankcijama protiv Rusije, među kompromisne amandmane ušla je i formulacija da ipak treba imati u vidu tradicionalno jake ekonomske, društvene i kulturne veze Beograda i Moskve, kao i potencijalno važnu ulogu Srbije kao predsedavajuće OEBS-u u rešavanju ukrajinske krize.

Osim toga, od vlasti se traži da u potpunosti sarađuju sa ombudsmanom i poverenikom, zaštite njihovu nezavisnost i omoguće im administrativne i finansijske uslove za nesmetan rad.

Prihvaćen je i amandman da EP odlučnije zahteva od vlasti da omoguće uslove za punu slobodu izražavanja i onemoguće pritiske, pretnje i napade na novinare, kao i da se prilikom sprovođenja paketa medijskih zakona povede računa o održivosti i finansijskoj stabilnosti javnih servisa, regionalnih i lokalnih medija.

Izvor: Tanjug, 24.02.2015.