Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraPRAVILNIK O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA: Uputstvo Instituta za javno zdravlje Srbije roditeljima za imunizaciju dece


Vakcinacija se u Srbiji sprovodi prema Kalendaru imunizacije u skladu sa Pravilnikom o imunizaciji i načinu zaštite lekovima ("Sl. glasnik RS", br. 11/2006, 25/2013, 63/2013, 99/2013, 118/2013 i 65/2014), u skladu sa kojim se od 1. januara 2015. godine primenjujekombinovana petovalentna vakcina (Pentaxim).

Vakcinacija Pentaxim vakcinom započinje sa navršena dva meseca života, što znači da je mogu primiti deca rođena posle 1.11.2014. godine. Takođe, tom vakcinom vakcinišu se i deca koja su rođena pre 1.11.2014. godine, a čija je vakcinacija privremeno odložena ili nije započeta pravovremeno iz medicinskih razloga.

Imunizacija se obavlja vakcinama koje se centralizovano nabavljaju i nalaze se u zdravstvenim ustanovama koje sprovode imunizaciju (domovi zdravlja, porodilišta). Ove vakcine registrovala je i kontrolisala Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS). Nadzor nad sprovođenjem imunizacije ovim vakcinama, odnosno poštovanje svih principa bezbedne imunizacione prakse, sprovode instituti i zavodi za javno zdravlje.

Kod dece kod koje je imunizacija započeta kombinovanim petovalentnim vakcinama (Pentaxim), a pre početka primene Pravilnika 1.1.2015. godine, vakcinaciju treba nastaviti pojedinačnim vakcinama koje su i do sada bile na raspolaganju u zdravstvenim ustanovama koje sprovode vakcinaciju (trovalentna DTP - vakcina protiv difterije, tetanusa i celoćelijska vakcina protiv velikog kašlja; OPV - oralna polio vakcina; i Hib - vakcina protiv oboljenja izazvanih bakterijom Hemofilus influence tip b).

Uzrast u kome započinje vakcinacija kombinovanom petovalentnom vakcinom (Pentaxim) - navršena dva meseca života, izabran je tako da dete na najbolji mogući način i najranije moguće bude zaštićeno od određenih zaraznih bolesti. Odlaganje vakcinacije može da nosi sa sobom rizik od obolevanja u periodu kada je dete posebno osetljivo na prisustvo uzročnika određene zarazne bolesti.

Datim preporukama ne ugrožava se zdravlje i bezbednost dece već se obezbeđuje visok nivo zaštite od zaraznih bolesti, odnosno smanjuje rizik od komplikacija, bolničkog lečenja, trajnih oštećenja i smrtnog ishoda koji su mogući u slučaju obolevanja nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane dece, a na najefikasniji način sprečavaju se zarazne bolesti.

Izvor: Vebsajt Instituta za javno zdravlje Srbije, 24.02.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print