Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U MAJU 2015. BIĆE DONET POSEBAN ZAKON KOJI ĆE OMOGUĆITI DA SE U ŠTO KRAĆEM ROKU LEGALIZUJU SVI NELEGALNO IZGRAĐENI OBJEKTI


Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović najavila je da će u maju Vlada doneti poseban zakon koji će omogućiti da se u što kraćem roku legalizuju svi nelegalno izgrađeni objekti.

U Srbiji ima oko 1,5 milion bespravno izgrađenih objekata i novi zakon će omogućiti da se u što kraćem roku legalizuje sve što se može, "uz minimalnu cenu i jedan dokument", rekla je Mihajlović.

Govoreći o primeni novog Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), Mihajlović je naglasila da ne postoji ni jedan opravdan razlog da se od 1. marta ne počne sa primenom tog zakona, ukazujući da su lokalne samouprave te koje po zakonu moraju da odobravaju sva neophodna dokumenta za izdavanje građevinske dozvole.

Mihajlovićeva je ponovila da će najznačajniji infrastrukturni projekat u 2015. biti izgradnja Koridora 10, koji treba da bude završen do kraja 2016. godine i potvrdila da Srbija zbog kašnjenja izgradnje te saobraćajne magistrale godišnje gubi oko 30 miliona evra, jer se većina tranzitnog saobraćaja sada odvija preko Rumunije i Bugarske, umesto kroz nasu zemlju.

Što se tiče izgradnje Koridora 11, Mihajlovićeva je rekla da će deonica do Zlatibora biti završena u roku, a trenutno se vode pregovori o izgradnji deonice prema Crnoj Gori, koja je uzela kredit od Kine i radi svoj deo tog koridora, napominjući da će se Koridor 11, nazvan "Jonsko-jadranski kridor" ili "plavi koridor", spojiti i sa Albanijom.

Izvor: Vebsajt Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 24.02.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je: